Wageningse Omgangstaal

‘t Waogenings als erfgoed

De Wageningse omgangstaal zoals die van oudsher werd  gesproken door Wageningers. Deze spreektaal ging over van ‘ouwer op ouwer’. Het Wageningse taalgebruik beslaat een te beperkt gebied om het dialect te noemen. Het taalgebruik bevat een aantal min of meer typische woorden en uitdrukkingen.

De oprichter en eerste voorzitter van de vereniging J.J. de Goede was een verzamelaar van Wageningse uitspraken en verhalen. Hij gaf de aanzet tot een regelmatige publicatie over dit onderwerp in het verenigingsblad.

In 1994 begon een werkgroep  met het verzamelen van Wageningse woorden en uitdrukkingen. In april 1995 werd het resultaat gepresenteerd als ‘Wageningse Omgangstaal’ en gepubliceerd in Oud-Wageningen no. 23.

In een vijftal lijsten is getracht zoveel mogelijk de Wageningse Omgangstaal weer te geven.

Woorden
Uitdrukkingen
Gewoontes
Eten
Kinderspelen

Terug naar Wageningen