Missie

Wat we willen bereiken

De Historische Vereniging Oud Wageningen is opgericht op 17 april 1973 met als belangrijkste doelstelling:

Het stimuleren en het doorgeven van de kennis van de geschiedenis, cultuur en archeologie van Wageningen. Als ook het (be)waken over het Wagenings historisch en cultureel erfgoed.

De vereniging probeert dit te bereiken door

Het hebben en uitbreiden van de omvangrijke collectie ansichtkaarten, foto- en prentencollectie en kaarten van Wageningen.

Het hebben van een toegankelijk Documentatiecentrum (bibliotheek) waar Wageningers en niet Wageningers voor vragen over hun eigen geschiedenis terecht kunnen.

Het organiseren van vier lezingen per jaar voor leden en niet leden.

Het uitgeven van het tijdschrift ‘Oud Wageningen’, dat naast verenigingsnieuws vooral eigen artikelen over de geschiedenis van Wageningen bevat en vier keer per jaar verschijnt.

Het uitgeven van een ‘Historische Reeks’ met eigen publicaties over specifiek Wageningse onderwerpen.

Archeologisch onderzoek doen.

Samenwerking met het museum ‘De Casteelse Poort’, Gemeentearchief en andere organisaties die het Wagenings historisch erfgoed als doel hebben.

 

Toekomstperspectief

In 2014 is door het bestuur een plan opgesteld dat beoogt de weg naar de toekomst van de HVOW veilig te stellen. Het plan ‘Toekomstperspectief van Oud Wageningen’ is op ledenvergadering van 24 april 2014 aan de leden gepresenteerd. klik hier voor het plan.