Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden (tenzij corona-beleid dit onmogelijk maakt).
De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,00.

Zodra het coronabeleid dit weer toestaat, zal er tijdens elke bijeenkomst weer een boekenkraam zijn waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezingen en/of activiteiten

15 februari 2022, aanvang 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen

> Let op: De coronaregels gebieden ons om 1,5 m afstand in acht te blijven nemen. Het aantal aanwezige zitplaatsen is daardoor beperkt. Daarom is deze lezing uitsluitend toegankelijk voor leden van Oud Wageningen. De toegang is gratis. U bent van harte welkom, mits u uw coronatoegangsbewijs kunt tonen (QR of op papier). Om risico’s te voorkomen, is een mondkapje verplicht bij het in- en uitlopen van de ruimte. Om dezelfde reden zullen wij u geen koffie of thee aanbieden.

De geschiedenis van Landgoed De Driest

Door Hans Wouters (inwoner Wageningen-Hoog)

Tijdens zijn lezing zal de heer Hans Wouters ingaan op de geschiedenis van Wageningen-Hoog en landgoed De Driest.

De Driest rond 1930

Het landgoed dateert van begin 20ste eeuw en bestond in eerste instantie uit circa 1,5 hectare bosgrond. De grootvader van de heer Wouters begon vanaf 1920 met het vergroten van het landgoed door de aankoop van bos- en bouwgrond op de grens van Wageningen en Bennekom. Rond 1930 omvatte De Driest bijna 60 hectare.
Het landhuis is in 1938 afgebrand en nooit meer herbouwd.

De gemeente Wageningen heeft rond 1960 grote delen van het landgoed gekocht om er de uitbreidingswijk ‘Wageningen-Hoog’ te realiseren. Van het landgoed resteert nu nog de oude kern, circa 5,5 hectare. Tijdens de lezing zal ook worden ingegaan op de meer recente geschiedenis van Wageningen-Hoog vanaf ca. 1955. Spreker zal daarbij als inwoner van Wageningen-Hoog ook putten uit eigen (vroege) herinneringen.

Kadastrale kaart van landgoed De Driest rond 1930