Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden (tenzij corona-beleid dit onmogelijk maakt).
De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,50.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezingen en/of activiteiten

20 juni 2023, aanvang 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen

Gelderse dialecten

door Harrie Scholtmeijer

In het jubileumjaar heeft Historische Vereniging Oud Wageningen het Wagenings dialect centraal gesteld. “Ajuuwoh” is daar een tastbaar resultaat van geworden. In het kielzog van dit thema wordt op dinsdagavond 20 juni een lezing verzorgd over Gelderse dialecten – met het Wagenings dialect in het bijzonder.

Spreker is Harrie Scholtmeijer, Nederlands dialectoloog bij de IJsselacademie. Hij is als geen ander ingewijd in het onderwerp!

De avond begint om 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen. Voor leden is de entree gratis; niet-leden betalen 2,50 euro.

Wie is Harrie Scholtmeijer?

Harrie Scholtmeijer heeft meerdere publicaties op zijn naam staan. Hij is schrijver van Nederlandse dialect- en streektaalboeken. Hij is opgegroeid in Vollenhove. Hij studeerde Nederlands, Oud- en Nedersaksisch aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was werkzaam in Utrecht en Amsterdam en promoveerde in 1992 aan de Universiteit Leiden op het Nederlands van de IJsselmeerpolders.

Scholtmeijer werkte op het Meertens Instituut in Amsterdam en vanaf 1999 bij de Stichting Grensoverschrijdende Streektalen in Kampen. Sinds november 2007 is hij werkzaam op de Hogeschool Utrecht als docent van onder andere de vakken basisgrammatica Nederlands en docent Taalvaardigheid Nederlands.