Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden.
De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezingen en/of activiteiten

‘150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen’
door Leo Klep

Dinsdag 10 maart 2020
MHV-gebouw Pantarijn, Hollandseweg 11 te Wageningen
aanvang 20.00 uur

Het voortgezet onderwijs in Wageningen bestaat 150 jaar. Leo Klep schreef daar een boek over en belicht het thema tevens in editie 2019-4 van ons tijdschrift.  

Lezing (voorafgegaan door de ALV)

Dinsdag 21 april 2020

Meer informatie over komende lezingen wordt hier vermeld zodra meer bekend is.