Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden.
De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezingen en/of activiteiten

 

Informatie over komende lezingen wordt hier vermeld zodra meer bekend is.