Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing[en]

27 en 28 november 2018
20.00 uur
bblthk
Toegang gratis
Aanmelden is noodzakelijk (hoe? zie onderaan)
Muzikale lezing ‘Het stokje van Johan’

Door Cees Mobach over prof.dr. J.M. van Uven
In samenwerking met de bblthk e.a.


In het kader van het eeuwfeest van Wageningen Universiteit & Research besteden we in 2018 in onze lezingen aandacht aan de geschiedenis van de Universiteit. In onze vierde en laatste WU- gerelateerde lezing staat de persoon professor dr. Johan Marie van Uven centraal.

Johan van Uven was, naast hoogleraar wiskunde, een hartstochtelijk musicus die voor Wageningen heel veel betekend heeft en wiens invloed nog steeds voelbaar is. Van Uven richtte de Wageningse Vereniging voor Kamermuziek op en zette een studentenorkest en -koor op, nu bekend als de Wageningse Studenten Koor- en Orkest Vereniging (WSKOV). Gedurende zijn leven verzamelde hij diverse waardevolle muziekinstrumenten en een enorme hoeveelheid bladmuziek voor allerlei ensembles. Zijn grote erfenissen, de WSKOV en de Kamermuziek, zijn nog springlevend. Via de Van Uven Stichting worden voortdurend instrumenten aan studenten uitgeleend. De fantastische Van Uven muziekbibliotheek met haar 5000 banden is er nog steeds.

In een multidisciplinaire lezing zal pianist, dirigent en documentairemaker Cees Mobach uitgebreid ingaan op Johan van Uven en zijn werk en zal Mobach’s film ’Het stokje van Johan’ in première gaan. Ook zullen er die avond composities van Van Uven worden uitgevoerd door een compleet klein symfonieorkest, waarbij ook zijn zeer eigenaardige uitvoeringspraktijk aan de orde zal komen.

Vanwege de verwachte belangstelling voor dit unieke project is besloten om deze muzikale lezing op twee avonden te programmeren. U kunt komen luisteren en kijken op of dinsdag 27 november of op woensdag 28 november a.s.; de aanvang op beide avonden is 20.00 uur.De lezingen vinden plaats in de bblthk, Stationsstraat 2 te Wageningen. De toegang is gratis, ook voor niet-leden.U kunt vanaf dinsdag 6 november kaarten reserveren via de bblthk voor;
dinsdag 27 november
woensdag 28 november
of de kaarten afhalen bij de bblthk*.
Vol=Vol.

* Openingstijden bblthk: ma/woe/do: 12.00 – 18.30 uur; di/vr: 12.00-20.00 uur en za 11.00-17.00 uur