Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden (tenzij corona-beleid dit onmogelijk maakt).
De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,00.

Zodra het coronabeleid dit weer toestaat, zal er tijdens elke bijeenkomst weer een boekenkraam zijn waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezingen en/of activiteiten

27 oktober 2021, aanvang 20 uur
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg Wageningen

Lezing Oud Wageningen: “Aan het werk!” 

Door Piet van Cruyningen (sr onderzoeker Agrarische- en Milieugeschiedenis WUR) over het wel en wee van de toenmalige tabaksteelt en -industrie in Wageningen en omgeving.

Na de pauze: interview met Rinus Tazelaar (voorm. hoofd Personeelszaken DLO) waarin de verzelfstandigingsoperatie van Dienst Landbouwkundig Onderzoek (jaren ’90) centraal zal staan.

Meer informatie volgt tijdig.