Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing[en]9 oktober 2018 – 19.30 uur
Wageningen Campus
Universiteitsbibliotheek WUR / Forum

 
Excursie Speciale Collecties Wageningen UR

Voorlopig programma

Twee groepen van max. 25 personen (totaal 50 personen). Ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Na een korte inleiding om 20.00 uur gaan de mensen in twee groepen uiteen. Er zijn twee programmaonderdelen van ca. 40 minuten, t.w. rondleiding door het depot en rondleiding door een tentoonstelling in kader van 100 jaar WUR.

Meer hierover in het komende tijdschrift ‘Oud Wageningen’ van 1 juni.

In tegenstelling tot onze lezingsavonden, is deze excursie alleen voor leden.
 

Foto WUR Speciale Collectie