Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing[en]

23 april 2019
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.30 uur (aangepaste tijd, i.v.m. de voorafgaande Alv)
De zestien molens in Wageningen

Door oud-molenaar Hans Dobbe; 32 jaar molenaar geweest van de nog altijd beroepsmatig bemalen windkorenmolen De Vlijt.

Zo makkelijk als er nu stroom uit de muur wordt gehaald, ging dat in het verleden wel even anders. Als krachtbron om iets te kunnen produceren, gebruikte men toen molens die werden aangedreven met behulp van menselijke of dierlijke kracht, waterkracht of windkracht.

In Wageningen zijn er tenminste zestien molens geweest (en waarschijnlijk nog veel meer), die een belangrijke rol in de geschiedenis van Wageningen hebben gespeeld en gebruikt werden voor allerlei verschillende werkzaamheden. Zoals olie slaan, graan malen, boekweit malen, mosterd malen, papier maken, hout zagen, gerst pellen, run of eikenschors malen. In deze lezing maken we een spannende reis door Wageningen in vroegere eeuwen en wordt een verrassend beeld gegeven van al de nijvere werktuigen die ervoor zorgden dat er gegeten, gebouwd, gehandeld en geleefd kon worden in onze stad.Molen De Eendracht. Najaar 1939. Foto collectie Van Baren/bewerking Werkgroep Archeologische Wageningen.

Informatie over de overige 2 lezing van 2019 volgt zodra data en onderwerp bekend zijn.