Werkgroep Archeologie Wageningen

Verhalen uit • Wageningse bodem

De bodem is voor de WAW het belangrijkste archief. We onderzoeken en helpen bij opgravingen. Van de vroegste historie tot WO2. Ook bestuderen we het “papieren archief” daarover en dat doen we in Wageningen en omstreken. Samen met de regio-archeoloog.

Vondsten Belmonte 2017

Niet zomaar archeologie

WAW 16-01-2016 veldverkenning De Eng
Foto: Vrijwillige archeologen doen een veldverkenning op de Eng met een emmer in de hand.

Dit onderzoek waarbij zonder graven scherven en andere door mensenhand gemaakte voorwerpen werden geraapt en verzameld, vond plaats in het kader van de basiscursus archeologie voor vrijwilligers, die jaarlijks wordt gehouden. De gevonden scherven/vondsten worden thuis schoongewassen en in de archeologiewerkplaats in Arnhem gedetermineerd.

Er wordt gekeken waarvan het onderdeel uitmaakte en wat de ouderdom is van de scherf/het object. Na het behalen van de cursus zijn deze vrijwillige archeologen de hulpen van de beroepsarcheologen bij opgravingen. In de grond zit ons historische/culturele bodemarchief en het is noodzakelijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wageningen is voor archeologen een bijzonder interessante stad omdat al vroeg mensen zich hier gevestigd hebben en op veel plaatsen hun sporen hebben nagelaten. In het verleden en tot voor kort werd vaak onzorgvuldig met onze bodem omgegaan. Zonder onderzoek wordt bij graafwerk met groot materieel dit bodemarchief zonder meer vernietigd. Vandaar dat WAW waar nodig –gevraagd of ongevraagd- hulp biedt.

Om dit werk goed te kunnen doen is WAW lid van de vereniging van vrijwilligers in de archeologie, de AWN afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland). Zeg maar het ‘instituut’ van kennis, scholing en advies voor de vrijwillige archeologie.

 

Voor meer berichten uit de WAW klik hier

Contact met WAW? Klik hier, ook als u zich actief wil in zetten voor de werkgroep archeologie.