Redactie

Redactieleden

Carleen van den Anker (eindredacteur)
Jan Mars 
Assia Vermeulen 

Voor contact met de redactie klik hier,

Vormgeving: GAW ontwerp en communicatie
Verspreiding: PostService Wageningen

Overname artikelen en of gebruik beeldmateriaal uitsluitend na toestemming van bestuur/redactie en met bronvermelding.

Richtlijnen • Voor wie een artikel wil schrijven

Lees hier de richtlijnen voor de auteur(s). Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de redactie.