Contributie & Donaties

Contributie

De contributie bedraagt  € 22,00 (prijs 2023) voor een heel jaar en wordt tweejaarlijks met € 0,50 verhoogd (volgende verhoging is per 2025).

Voor nieuwe leden is de contributie het aantal maanden volgend op de maand van aanmelding (aangemeld in november of december dan de ingangsdatum 1 januari).

Bij niet voldoen contributie, na 6 weken 1ste aanmaning, na 12 weken 2de aanmaning en na 18 weken actief informeren (telefoontje o.i.d.), eventueel volgt daarna royement.

 

Donaties

Goed om te weten dat HVOW de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, wat bij fiscale aftrek extra voordeel geeft. Voor meer informatie zie Belastingdienst/ANBI

Fiscaal nummer HVOW is rsin 816435200

Donatie overmaken?

IBAN: NL15 INGB 0002 9461 25
t.n.v. Historische Vereniging Oud Wageningen
o.v.v. Donatie