Vrijwilligers Vacatures

Zonder vrijwilligers geen • Vereniging

Zo’n 40 leden/vrijwilligers zijn actief in het documentatiecentrum, als lid van de Werkgroep Archeologie, in de redactie van het tijdschrift ‘Oud Wageningen’, bezig met Facebook ‘Oud Wageningen’ en als bestuurslid.

Deze vrijwilligers maken het mogelijk om 4-maal per jaar een mooi en inhoudelijk kwalitatief hoogstaand tijschrift uit te geven, 4 lezingavonden te organiseren voor leden en niet leden, boeken uit te geven over de rijke geschiedenis van Wageningen, archeologisch onderzoek te doen vanaf de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog en het hebben van een toegankelijk Documentatiecentrum waar Wageningers en niet Wageningers voor vragen over hun eigen geschiedenis terecht kunnen.

VACATURES

Specifiek

 

Projectmanager voor de transitie van ons documentatiebeheer

Het documentatiecentrum van Oud Wageningen is van vitaal belang. Zonder goede documentatie, en goede ontsluiting daarvan, is onze vereniging “nergens”. Vele vrijwilligers zijn daarom sinds jaar en dag nauwgezet bezig met het beheren van alles wat we onder onze hoede hebben (en krijgen).
De ontwikkelingen staan echter niet stil, en daardoor is het inmiddels echt nodig gebleken om ons huidige beheersysteem tegen het licht te houden en aan te passen, opdat het beheer weer toekomstbestendig wordt – en compatibel met systemen van derde partijen, waaronder het gemeentearchief en museum De Casteelse Poort.

De modernisering van het beheersysteem (en bijbehorend beleid) start bij het opstellen van een Programma van Eisen en een Plan van Aanpak om tot de juiste keuzes te komen. Vervolgens zal de implementatie gaan plaatsvinden.

Om dit hele proces goed te kunnen doorlopen, zoeken we een projectleider, die ons kan ondersteunen om deze voor de vereniging zo belangrijke transitie tot een succes te maken.

Profielschets

• Kennis over ICT/beheersystemen is een pre
• Is doordrongen van het belang van goed documentatiebeheer
• Naast goede communicatie ook in staat om partijen te bevragen en te verbinden
• Heeft ervaring met projectmanagement
• De functie is onbezoldigd en voor tijdelijke duur (verwachting is 1 á 1½ jaar).
(Het documentatiecentrum is open op de dinsdagochtenden in De Casteelse Poort, waar dan het grootste deel van het documentenbeheer door de vrijwilligers plaatsvindt).

Bent ú die persoon, of kent u iemand die we hiervoor zouden kunnen benaderen? Neem dan contact op met bestuurslid Ben van den Berg,
coördinator van ons documentatiecentrum (tel. 06 1434 7864 of documentatiecentrum@oudwageningen.nl). Bij Ben kunt u ook terecht voor nadere informatie.

oktober 2019

Canon voor Wageningen

Sinds 2013 – Wageningen 750 – heeft Wageningen het standaardwerk ‘Geschiedenis van Wageningen’. Maar geen eigen canon; een handzaam overzicht in vijftig ‘vensters’ – korte hoofdstukken – over de meest gedenkwaardige ontwikkelingen van de stad. Alle 50 vensters samen vormen een raamwerk waarmee teruggekeken kan worden op de geschiedenis en de ontwikkeling die de Wageningers hebben gemaakt tot wie ze vandaag de dag zijn. Als Oud Wageningen gaan we proberen de ‘canon van Wageningen’ vast te stellen. Het zal geen eenvoudige opgave zijn om de uiteindelijke selectie te maken. De geschiedenis van onze stad kent veel opvallende gebeurtenissen, eigenzinnige personen en markante gebouwen, straten, wijken en buurten. Gestreefd wordt naar een keuze die recht doet aan dat rijkgeschakeerde verleden. Het moet een verrassend overzicht van de stadsgeschiedenis worden met de eerste afbeelding van Wageningen tot de realisatie van campus Wageningen.

Hoe wij dat gaan doen moet nog worden uitgewerkt. Oud Wageningen wil dat niet alleen gaan doen, maar samen met andere organisaties en mensen die het Wagenings historisch erfgoed als doel hebben. En ook Wageningers zelf moeten de kans krijgen hun inbreng te leveren.

De start is in februari / maart met een drietal vrijwilligers om te beginnen, maar we zoeken uitbreiding met een paar enthousiaste mensen die als vrijwilliger hier aan mee willen werken.
Geïnteresseerd… of een begin daarvan, neem contact op met Ben van den Berg, coördinator Documentatiecentrum (documentatiecentrum@oudwageningen.nl) we informeren er graag over en gaan graag in gesprek.

2018

Algemeen

Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers, geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@oudwageningen.nl, of kom langs op het Documentatiecentrum, elke dinsdagmorgen open van 9.30– 11.30 uur in het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a Wageningen.