Vrijwilligers Vacatures

Zonder vrijwilligers geen • Vereniging

Zo’n 40 leden/vrijwilligers zijn actief in het documentatiecentrum, als lid van de Werkgroep Archeologie, in de redactie van het tijdschrift ‘Oud Wageningen’, bezig met Facebook ‘Oud Wageningen’ en als bestuurslid.

Deze vrijwilligers maken het mogelijk om 4 maal per jaar een mooi en inhoudelijk kwalitatief hoogstaand tijschrift uit te geven, 4 lezingavonden te organiseren voor leden en niet leden, boeken uit te geven over de rijke geschiedenis van Wageningen, archeologisch onderzoek te doen vanaf de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog en het hebben van een toegankelijk Documentatiecentrum waar Wageningers en niet Wageningers voor vragen over hun eigen geschiedenis terecht kunnen.

VACATURES

Bestuurslid met projectmanagement-ervaring

De vereniging stelt zich ten doel: het stimuleren en doorgeven van de kennis van de geschiedenis, cultuur en archeologie van Wageningen, alsmede het (be)waken over het Wagenings historisch en cultureel erfgoed. Lees hier wat wij als vereniging doen en wat onze missie is.

Een van onze bestuursleden heeft aangegeven geen nieuwe zittingstermijn te ambiëren. Daarom is de vereniging op zoek naar een nieuw bestuurslid. Diens rol in het bestuur zien we vooral graag in het voorbereiden en praktisch managen van projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van activiteiten vanwege ons 50-jarig bestaan in 2023.

Profielschets:

  • Heeft gevoel voor bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden
  • Heeft affectie met lokale historie en erfgoed
  • Heeft ervaring met projectmanagement; is een “doener”
  • De functie is onbezoldigd; gemiddelde inzet is enkele uren per week.

Bent ú die persoon, of kent u iemand die we daarvoor zouden kunnen benaderen? Neem dan contact op met onze voorzitter, Frits Huijbers (tel. 06 2206 5226).


Algemeen

Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers, geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@oudwageningen.nl, of kom langs op het Documentatiecentrum, elke dinsdagmorgen open van 9.30– 11.30 uur in het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a Wageningen.