Berichten uit de WAW

Jaarverslag WAW 2022

WAW, 15 februari 2023

Dit jaar werd het langverwachte boek “De Westberg – een monumentaal Wagenings erfgoed” opgeleverd. Het resultaat mag er zijn en is dan ook goed verkocht.
Ook in 2022 vonden er geen opgravingen plaats waarbij de WAW had kunnen assisteren.
In de hal van het gemeentehuis heeft WAW een vitrine ingericht waar archeologische objecten worden getoond. Neem eens een kijkje!
Dit jaar werden interessante vondsten gedaan in de Wageningse bodem.

WAW Jaarverslag 2022

Enkele foto’s uit het jaarverslag

Jaarverslag WAW 2020

WAW, 19 mei 2021

In 2020 vonden er in Wageningen geen opgravingen plaats. De nieuwbouwprojecten die er wél waren, zijn voorbereid en beoordeeld door de regio-archeoloog. De Werkgroep Archeologie (WAW) is in 2020 vooral actief geweest met werken aan het boek ‘De Wageningse Westberg’. 

Bezoek leden WAW aan kerkrestanten op de Westberg, met kerkelijk bouwhistoricus Albert Reinstra (RCE).
Foto P. Kloosterman

WAW jaarverslag 2020

Jaarverslag WAW 2019

WAW, 12 februari 2020

Ook 2019 kenmerkt zich weer door een aantal gevarieerde activiteiten en onderzoeken die soms wel en soms ook niet gepland waren. Bij toestemming om bij onderzoeken door archeologische bedrijven te begeleiden zagen wij soms weer andere zaken die niet opgemerkt waren. Zo blijken proefboringen lang niet altijd effectief te kunnen bepalen wat de bodem zou kunnen prijsgeven aan geheimen. De WAW-ers kennen vaak de lokale situatie en kijken gedurende al vele jaren met geïnteresseerde ogen naar situaties. Dat samen met kadastrale kennis en de QGIS-ervaring met kaartmateriaal maakt dat de WAW een goede aanvulling kan leveren op het werk van onze regioarcheoloog, die in Wageningen maar een dag per week actief kan zijn.

Vondsten in een tuin aan de Eekmolenweg (2019)

Ook dit jaar is een kleine groep van de WAW actief aan het historische werk over de Westberg, dat een bijzondere uitgave van de Historische Reeks van de HVOW moet gaan worden.
In 2020 waarin gevierd gaat worden dat de Bevrijding 75 jaar geleden is, gaat ook dit onderwerp WO2 in de archeologie een steeds grotere rol spelen.

Kortom een keur aan activiteiten zorgt ervoor dat de WAW namens de Historische Vereniging Oud Wageningen het Wageningse bodemarchief kritisch blijft volgen. 

WAW Jaarverslag 2019

 

Jaarverslag WAW 2018

WAW, 16 januari 2019

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Archeologie Wageningen.
Het geeft een goed beeld hoe divers de activiteiten zijn van de WAW. Slechts een keer is er in 2018 een opgraving uitgevoerd door een archeologisch bedrijf.Op verzoek van de Gemeente werd hier door drie WAW’ers begeleid. Daarnaast waren er ook andere non-destructieve onderzoeken en was er veldonderzoek, dat ontstond door gewoon oplettend te zijn. Veel stukken werden gelicht uit diverse archieven en deze geven transcriptie- en studiewerk en zullen daarna meer licht brengen in de duisternis van het verleden. Vooral het vele QGIS werk dat Eric van Dorland verricht, zorgt ervoor dat oude kaarten daarna veel meer geheimen gaan prijsgeven. Dit QGIS werk helpt vooral mee aan de historische uitgave over De Westberg en Belmonte waartoe de WAW samen met Freerk Wiersum het initiatief genomen heeft.


Ook al het scanwerk van tekeningen van oude archeologische onderzoeken, en hierna de digitale opslag, zorgt ervoor dat zoveel mogelijk werk van de AWW in de 80’er en 90’er jaren en nu dat van de WAW, niet meer verloren kan gaan en in de toekomst altijd geraadpleegd kan worden. Kortom, wij zijn samen met de Historische Vereniging Oud Wageningen erg blij dat zo een actieve professioneel werkende werkgroep van 19 vrijwilligers als de WAW een onontbeerlijke aanvulling is op de gemeentelijke inzet. In de werkgroep is veel expertise die het mogelijk maakt dat het Wageningse historische cultuurgoed beter ontsloten kan worden en ook beter zorgvuldig opgeslagen kan worden voor de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier.

WAW jaarverslag 2018
 
 

Twee muurtjes in de Veerstraat

E. (Eric) van Dorland
Oktober 2018

Tijdens het saneren van vervuilde grond in de tuinen aan de Veerstraat , kwamen in de achtertuin van nummer 110 twee muurtjes tevoorschijn .(Afb. 1) De bewoners dachten aan overblijfselen van muren van eerdere woningen en vroegen de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) om meer informatie. Als werkgroep moesten we het doen met foto’s en beschrijvingen want inmiddels was ter plaatse reeds schone grond opgebracht. Lees meer…
 
 

Jaarverslag WAW 2017

WAW, 10-01-2018
 
Klik hier voor het jaarverslag 2017 van onze Werkgroep Archeologie Wageningen. Het jaarverslag laat zien hoe belangrijk ook ons Wagenings bodemerfgoed is en welke inzet de twintig vrijwilligers van WAW geven om dit te behouden en verder in kaart te brengen.
 
Dat hun werk wordt gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat WAW is uitgenodigd om op de nieuwjaarsreceptie (10-1-2018) van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (afdeling 17) in Arnhem het jaarverslag en hun aanpak van het archeologisch werk te presenteren en toe te lichten.
 

 
 

WAW op ‘oefening’ in de Harskamp

en boomstamputten uit de 13e of 14e eeuw

 
Hans Dobbe, 25-10-2017
 
Afgelopen september en oktober hebben 5 archeologen van onze werkgroep WAW meegewerkt aan een grote opgraving in Harskamp waar een flink aantal nieuwe woningen gebouwd gaat worden. Omdat er momenteel in Wageningen geen bouwprojecten zijn en komen waar de archeologische verwachting hoog is, hadden we de mogelijkheid om uit te wijken naar Harskamp om zo onze archeologische kennis en kunde op peil te houden. De gemeente Ede had het archeologisch bedrijf Archol uit Leiden ingeschakeld om de bewoningsgeschiedenis van dit hele gebied in kaart te brengen en voor WAW de mogelijkheid om hier aan mee te helpen. Eerst werd de grond op het terrein met een kraan laagsgewijs afgegraven tot dat er sporen en vondsten van menselijke bewoning uit het verleden tevoorschijn kwamen. Sporen van greppels, omheiningen en paalsporen van boerderijen die daar hebben gestaan. Concreet en heel groot en interessant waren zeven boomstamputten die helemaal opgegraven werden, omdat die veel interessante aanwijzingen konden geven.

De zeven boomstamputten waren gemaakt uit de onderkanten van eikenhouten boomstammen. De grootste boomstamput had een diameter van maar liefst 1.35 m. Het stuk stam werd gekloofd, waardoor er twee of meer splijtstukken ontstonden die vervolgens werden uitgehold tot een wanddikte werd bereikt van ca 10 cm. Daarna werden de stukkenweer aan elkaar bevestigd met getordeerde takken van wilg dat als een soort touw om twee houten pennen werd gelegd, om zo de stukken aan elkaar te sjorren. In de vulling van de putten werden aardewerk scherven gevonden en hoogstwaarschijnlijk enkele voorwerpen, waaronder een linkerschoen, die kunnen duiden op rituele offering. Van elke boomstamput is een stuk uitgezaagd om dit dendrochronologisch te laten onderzoeken. De verwachting is dat de putten dateren uit de 14e eeuw.

In het Museum De Casteelse Poort staat ook een dergelijke fraaie 12e eeuwse geconserveerde boomstamput die is opgegraven bij een opgraving aan de Kolkakkerweg.

Prachtige vondst van 4000 jaar oud

In maart 2016 deden Eddie Ruijterkamp van de WAW en een vriend, HendrikJan Landman uit Wageningen met hun metaaldetector een zeer bijzondere vondst.

hellebaard foto

Aan de Rijn ter hoogte van de boerderij De Wolfswaard onder een laagje grint ontdekten zij een bronzen speerpunt. Door hen werd gedacht dat het een Romeinse speer of dolk zou zijn. Na verdere bestudering bleek echter dat zij een hellebaardblad of een dolk uit de vroege Bronstijd hadden gevonden. Datering ca 2000 v Chr, dus een prachtige vondst van 4000 jaar oud en klokgaaf. De maker moet waarschijnlijk gezocht worden in Ierland. Met de hellebaard werd geslagen, dwz dat het haaks op de steel werd vastgezet, en dat het waarschijnlijk als een statussymbool werd gedragen.

In de onderkant bevinden zich een viertal gaatjes waarmee met pennen de punt op een lange houten stok kon worden bevestigd. Het wapen is behoorlijk scherp, vrij dun, maar doordat het middenstuk verdikt is, is het toch stevig. Bronzen werktuigen vervingen langzamerhand de stenen werktuigen omdat zij minder snel braken. Of de hellebaard hier verloren of begraven is zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het, meegenomen door de stroming van de Rijn, van een andere plaats afkomstig zal zijn. Een historische verklaring zou ook kunnen zijn dat het tijdens een offerritueel in de rivier is geworpen.