Spelregels lidmaatschap

Duur

  • Lidmaatschap is op jaarbasis en het loopt van 1-1 tot en met 31-12 en wordt stilzwijgend verlengd.

Aanmelden

  • De ingangsdatum is de 1ste van de maand volgend op de dag van aanmelding. Nieuwe leden die zich in november of december aanmelden krijgen als ingangsdatum 1 januari van het jaar daarop. Nieuwe leden in november en december krijgen wel direct het welkomstcadeau en -brief.

Opzeggen/beëindigen

  • Opzegging van het lidmaatschap kan op ieder moment edoch vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar, schriftelijk p/a Ledenadministratie HVOW, Bowlespark 1-A, 6701 DN Wageningen of per mail: ledenadministratie@oudwageningen.nl
  • Einddatum is 31 december van het lopende contributiejaar, leden zijn hun jaarbedrag (conform de nota) verschuldigd.
  • Beëindiging wegens overlijden, uitschrijving per direct zonder verplichting van voldoen van openstaande contributie.

Uitzonderingen

  • Van de bovenstaande spelregels kan worden afgeweken bij ledenwerfacties.