Vereniging

Wat wij doen


Tijdschrift ‘Oud Wageningen’
Onze leden glimlachen. Vier keer per jaar het prachtige tijdschrift “Oud Wageningen” van 28 bladzijden op de deurmat. Het kleurige tijdschrift bevat interessante artikelen over de historie van onze stad, geeft verenigingsnieuws weer en is telkens weer boeiend van a tot z.

Het Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum is gevestigd in het museum De Casteelse Poort. Een schat aan Wageningse informatie is er en wordt verdergaand toegankelijk gemaakt. Meer dan 3000 foto’s, prenten en kaarten zijn beschikbaar, ook digitaal. We beheren en bouwen deze verzamelingen verder uit. En daarbij hebben we ook een bibliotheek met zo’n 1500 boeken en 2000 krantenartikelen.

Hans Meijnen – foto Hans van der Beek

Vier lezingen
We organiseren vier lezingen per jaar. Deze worden bijna altijd besloten met een klaterend applaus. Weer een thema door één of meer deskundigen voor het voetlicht gebracht, op een boeiende manier en voor leden natuurlijk gratis te bezoeken. Van de geschiedenis vanaf de prehistorie tot de geschiedenis van onze stad, het thema aanbod is divers.

Werkgroep Archeologie Wageningen
De bodem is voor de WAW het belangrijkste archief. We onderzoeken en helpen bij opgravingen. Van de vroegste historie tot WO2. Ook bestuderen we het “papieren archief” daarover en dat doen we in Wageningen en omstreken. Samen met de regio-archeoloog.

Opmeetwerk huis Belmonte – foto Hans Dobbe

En verder nog
De ambitie is om éénmaal per jaar een “Publicatie” uit te brengen in onze “historische reeks”. We werken samen met museum “De Casteelse Poort” bij het inrichten van tentoonstellingen en presentaties. We geven gevraagd of niet, advies en helpen de gemeente respectvol met het erfgoed van Wageningen om te gaan. Soms alleen maar vaak ook in samenwerking met andere organisaties die het Wagenings erfgoed als doel hebben.

Wel als laatste, maar niet onbelangrijk

De verenigingsgeschiedenis….meer lezen? Klik hier.