PERSBERICHT 20 januari 2020

Historische Vereniging Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon hebben vanaf 2015 gezamenlijk de slechte onderhoudstoestand van De Theekoepel onder de aandacht van de gemeente gebracht. In 2015 hebben de twee erfgoedverenigingen voorgesteld om De Theekoepel onder te brengen in een op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Deze stichting zou dan de verantwoordelijkheid voor restauratie en inrichting op zich nemen en zorgen voor een passende exploitatie.

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw
en rechts anno 2018, ongebruikt.
Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers.

De gemeente liet naar aanleiding hiervan door BOEi een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. Ondanks de positieve adviezen uit dit rapport besloot B&W in het voorjaar van 2018 anders. De Theekoepel zou in een openbare procedure – onder voorwaarden – te koop moeten worden aangeboden. Tot op heden is het daar niet van gekomen. Sinds 2015 is er nog steeds niets aan het achterstallig onderhoud van De Theekoepel gedaan. De ernst van de situatie is in 2017 door BOEi ondubbelzinnig vastgesteld. Het vochtprobleem is sindsdien alleen maar erger geworden.

Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal stellen nu vast dat de gemeente Wageningen – als eigenaar van rijksmonument De Theekoepel – niet voldoet aan de onderhoudsplicht die ze volgens de Erfgoedwet heeft. De gemeente als eigenaar blijkt niet te bewegen om iets aan het noodzakelijke onderhoud van De Theekoepel te doen.

Lees meer…

 

21 januari 2020

Begin 2021 bestaat de NVLTB (Neder Veluwse Lawn Tennis Bond) te Wageningen honderd jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum doet de club onderzoek naar 125 jaar tennisgeschiedenis in Wageningen.

Impressie van het Paastoernooi op het sportpark, jaren twintig.
Bron: LawnTennis en Golf.

Omdat het clubarchief spoorloos is, is men op zoek naar oude artikelen, ooggetuigenverslagen, clubbladen etc. De club heeft nagenoeg geen foto’s van vóór 2000.
Waar lag de tennisbaan bij De Wereld? Hoe zag de accommodatie eruit aan de Domeinweg bij voormalig hotel Belvedère? Wie speelden er op de tegelbaan aan de Dassenboslaan? En wat trokken tennissers aan in de jaren zeventig?

Wie heeft er informatie, documentatie of oude foto’s?
Graag een mailtje naar Rik Nijland: riknijl@planet.nl. Bedankt!


Tennisbanen aan de Domeinweg bij voormalig hotel Belvedère,
midden jaren dertig.

 

13 januari 2020

 

Poster uit 1932 door N.P. de Koo.
Bron: [13886] Nederlandse Affiches, Museum voor Communicatie

Ons documentatiecentrum is gesloten op de dinsdagen 24 en 31 december.
Wij zijn u graag weer van dienst vanaf dinsdag 7 januari 2020.

Bestuur en vrijwilligers
Historische Vereniging Oud Wageningen

 

18 december 2019