Twee muurtjes in de Veerstraat

Door E. (Eric) van Dorland


Tijdens het saneren van vervuilde grond in de tuinen aan de Veerstraat , kwamen in de achtertuin van nummer 110 twee muurtjes tevoorschijn .(Afb. 1) De bewoners dachten aan overblijfselen van muren van eerdere woningen en vroegen de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) om meer informatie. Als werkgroep moesten we het doen met foto’s en beschrijvingen want inmiddels was ter plaatse reeds schone grond opgebracht. Lees meer…

 

12 november 2018

27 en 28 november 2018
20.00 uur
bblthk
Toegang gratis
Aanmelden is noodzakelijk (hoe? zie onderaan)
Muzikale lezing ‘Het stokje van Johan’

Door Cees Mobach over prof.dr. J.M. van Uven
In samenwerking met de bblthk e.a.


In het kader van het eeuwfeest van Wageningen Universiteit & Research besteden we in 2018 in onze lezingen aandacht aan de geschiedenis van de Universiteit. In onze vierde en laatste WU- gerelateerde lezing staat de persoon professor dr. Johan Marie van Uven centraal.

Lees meer….

 

5 november 2018

Excursie Speciale Collecties Wageningen-UR

Onze derde ledenactiviteit in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen University & Research stond in het teken van het academisch erfgoed van de universiteit.

Op dinsdagavond 9 oktober jl. vond een rondleiding door het depot met de Speciale Collecties en een bezoek aan de tentoonstelling ‘Drawn by Wageningen’ in het Forumgebouw van de WUR plaats.

Lees meer…

 

23 oktober 2018