Historische Vereniging Oud Wageningen meldde zich onlangs aan als lid de coöperatie Erfgoed Gelderland, en bleek daarmee het tweehonderdste lid! Op vrijdag 7 juni toog de directie van Erfgoed Gelderland naar De Casteelse Poort in Wageningen om de vereniging feestelijk welkom te heten met bloemen en taart. Met het tweehonderdste lid heeft de coöperatie, die in 2010 met 2 leden startte, een mooie mijlpaal bereikt.


Taart en bloemen voor 200e lid van coöperatie Erfgoed Gelderland – v.l.n.r.: Marc Wingens, Ben van den Berg, Jola Gerritsen en Enrico van den Bogaard (Jan Adelaar Fotografie)

Bestuursleden Jola Gerritsen, Ben van den Berg en Enrico van den Bogaard namen verrast de bloemen en taart in ontvangst.
Directe aanleiding voor de vereniging om lid te worden van de coöperatie was de bijeenkomst Het Juiste Loket SPECIAL dat Erfgoed Gelderland eerder dit jaar organiseerde. Deze stond in het teken van persbenadering en communicatie. Van den Bogaard: ‘Het thema sloot precies aan op wat we op dat moment nodig hadden. Daarnaast zien we het belang van samenwerken binnen het netwerk dat de coöperatie biedt.’
De vereniging verwacht veel van kennisdeling binnen het netwerk en ziet uit naar ondersteuning bij verschillende ontwikkelingen die in gang zijn gezet, zoals digitalisering.

Historische Vereniging Oud Wageningen

De Historische Vereniging Oud Wageningen is opgericht in 1973 met als belangrijkste doelstelling het stimuleren en het doorgeven van de kennis van de geschiedenis, cultuur en archeologie van Wageningen. De vereniging geeft vier maal per jaar een tijdschrift uit, organiseert regelmatig lezingen en documenteert materiaal dat belangrijk is voor de geschiedenis van Wageningen.

Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland werkt vanuit een hecht netwerk van 200 erfgoedorganisaties en draagt bij aan de versterking van het brede erfgoedveld door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op trends en ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren. Erfgoed Gelderland werkt voor en met de leden om samen verleden toekomst te geven.

Bron: persbericht Erfgoed Gelderland, 7 juni 2019

 

8 juni 2019

1 juni • verschijningsdatum

“Mensen die de geschiedenis kennen van hun plek op aarde, gaan daar meer voor voelen. Ze zullen geneigd zijn te behouden wat hun vreugde geeft en de minder fraaie trekken te verbeteren. Althans bij de meeste mensen werkt dat zo. Door het verleden tot leven te wekken, krijgt het heden een diepere betekenis. Zo bekeken is Oud Wageningen zeker zo veel met het heden bezig als met het verleden.”
Aldus redacteur Piet Aben in de nieuwste editie van ons tijdschrift. Heeft hij gelijk? Onderzoek het zelf en lees dit nummer!

Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, de prijs bedraagt € 5,95.
Of voor € 21,00 jaar lid worden, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de rode button ‘Ik word lid’.

 

 

23 mei 2019

Op dinsdag 23 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1), aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur. Met een inloop vanaf 19.00 uur. Wij trakteren u dan op koffie of thee.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als voorgaande jaren, online in te zien en te downloaden. klik hier!

Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Aansluitend – om 20.30 uur – de openbare lezing

“Zestien Molens in Wageningen”

 
Zo makkelijk als er nu stroom uit de muur wordt gehaald, ging dat in het verleden wel even anders. Als krachtbron om iets te kunnen produceren, gebruikte men toen molens die werden aangedreven met behulp van menselijke of dierlijke kracht, waterkracht of windkracht. In Wageningen zijn er tenminste zestien molens geweest (en waarschijnlijk nog veel meer), die een belangrijke rol in de geschiedenis van Wageningen hebben gespeeld en gebruikt werden voor allerlei verschillende werkzaamheden. Lees meer…

 

8 april 2019