Historische Vereniging OUD WAGENINGEN

Evacuatiewandeling met verhalen

Anna na de huldiging vorig jaar. Foto: Oorlog in mijn Buurt

Op 11 juli organiseert stichting Oorlog in mijn Buurt een wandeling van Hotel de Wereld naar de Rijnhaven.

De wandeling staat in het teken van de evacuatie van alle inwoners van Wageningen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Om dit te herdenken worden langs de route verhalen verteld over deze belangrijke gebeurtenis.

De verhalen worden verteld door leerlingen van groep 7 en 8 van de Brinkschool en de Piekschool. Afgelopen weken kregen zij les over de oorlog in Wageningen. Ook interviewden ze mensen die zelf de oorlog in Wageningen meemaakten. De verhalen die ze langs de route vertellen, zijn dus uit eerste hand.

Het eindpunt van de route is de haven, waar in mei 1940 alle inwoners in kolen- en cementschuiten instapten. Zij wisten niet voor hoe lang en waar ze terecht zouden komen. Hun huissleutel moesten ze inleveren. In de haven worden de leerlingen gehuldigd als erfgoeddrager. Zij bewaren de persoonlijke verhalen uit de oorlogsperiode in Wageningen zodat deze in de toekomst niet vergeten worden.

Loopt u mee? 

De wandeling start om 15:00 bij Hotel de Wereld. De huldiging vindt om 16:00 plaats in de haven.
Wilt u meelopen? Geef u dan wel even op door te mailen naar anika@inmijnbuurt.org

 


Vacature bestuurslid door afscheid Hans Dobbe

Ons gewaardeerd bestuurslid Hans Dobbe heeft op de Algemene Ledenvergadering (24 juni) de leden laten weten, geen nieuwe zittingstermijn te ambiëren. Wel blijft hij coördinator van de Werkgroep Archeologie Wageningen en zal vanuit die hoedanigheid het bestuur en de leden op de hoogte houden van de archeologische activiteiten van de WAW. De vereniging gaat nu op zoek naar een nieuw…

Jaarstukken ALV 2021

Op donderdag 24 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt dit keer plaats in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen, aanvang 19:30 uur. Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Na de ALV volgt (zonder pauze) een lezing over de Vestingvisie van het Netwerk Erfgoed Wageningen, door Dré van Marrewijk. Einde uiterlijk 21:30 uur. De…

“Wageningen weer vestingstad”

In het juninummer van ons tijdschrift een uitgebreid interview met Geert van Rumund, die fervent pleitbezorger was van een langetermijnvisie op Wageningen. Wist u dat hij ook “erfgoed” in zijn portefeuille had? Mooi dat er nu een vestingsvisie ligt, opgesteld door het Netwerk Erfgoed Wageningen (waar Oud Wageningen in participeert). U leest erover in dit nummer. Ook artikelen over het…

Website in nieuwe vormgeving

Ook een historische vereniging behoort “met de tijd mee” te bewegen om aantrekkelijk en technisch up-to-date te blijven. Daarom treft u onze website nu aan in een nieuwe vormgeving. Even wennen, maar wel zo fris en overzichtelijk, denken wij. Tegelijkertijd is de website “responsive” gemaakt, wat wil zeggen dat die nu ook op tablets en  smart phones beter leesbaar en…