Onlangs kwam het groot onderhoud gereed aan de flats van Pomona en Asterstraat. De Woningstichting wilde deze forse klus niet geruisloos afronden, maar de flats bij deze gelegenheid voorzien van passende namen.
De projectleiding betwijfelde echter of de door de architect voorgestelde namen wel historisch juist waren…

Door diens eerdere contacten met de Woningstichting, werd Eric van Dorland, vrijwilliger bij Oud Wageningen en tevens Pomona-bewoner, gevraagd om de historie van de locaties te onderzoeken om passender namen te zoeken.
Voor de Asterstraatflats waren bloemennamen (Anemoon, Lupine en Korenbloem) een logische keuze.

Kwekerij Pomona (jaren ’20)

Van de Pomonaflats wist Eric, dat die waren gebouwd op het perceel waar destijds de kwekerij van de familie Hioolen was gevestigd. Dat mocht wel eens zichtbaar gemaakt worden, vond hij; niet alleen uit respect voor de toenmalige bewoners, maar ook om de huidige bewoners bewust te maken van de historie van hun woonplek. Dit voorstel werd omarmd door de Woningstichting.
Eric toog aan het werk…
Lees meer…

 

6 november 2019

Op woensdag 27 november a.s. verzorgt de heer Wim Braakhekke (Natuurgids Stichting Renkums Beekdal) voor de Historische Vereniging Oud Wageningen de lezing “De Wageningse Eng: een landschap om zuinig op te zijn!”

De lezing is in Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20:00 uur
(inloop vanaf 19:30 uur); einde 22:00 uur.
Toegang: 2 euro; gratis voor leden.

Foto uit collectie Wim Braakhekke

Als je er woont lijkt het gewoon, maar dat is het niet. De Wageningse Eng is juist heel bijzonder en daarom aangewezen als ‘Landschap van Nationaal belang’. De eeuwenoude, glooiende akkers, gescheiden door bosjes en houtwallen bieden een fraai aanzicht en een herinnering aan het historisch landgebruik.

Maar er is meer. Gelegen op de flank van de Wageningse Berg vormt de Eng de verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Behalve aan zijn gebruiksmogelijkheden en esthetische en cultuurhistorische waarde ontleent de Eng zijn betekenis ook aan de centrale positie tussen deze twee totaal verschillende gebieden, die hun vorm te danken hebben aan hun letterlijk bewogen verleden.
Vallei en Veluwe vormen een aandenken aan de voorlaatste ijstijd, dat uniek is binnen Nederland. Nergens in ons land kan je zo goed zien welke sporen het ijs heeft achtergelaten. Dankzij de duidelijke patronen in het reliëf zijn de gevolgen voor het historisch landgebruik en de huidige natuur nog goed te herkennen. Wie dit weet, kan het zien, begrijpen en waarderen.
Lees meer…

 

31 oktober 2019

Het documentatiecentrum van Oud Wageningen is van vitaal belang. Zonder goede documentatie, en goede ontsluiting daarvan, is onze vereniging “nergens”. Vele vrijwilligers zijn daarom sinds jaar en dag nauwgezet bezig met het beheren van alles wat we onder onze hoede hebben (en krijgen).

De ontwikkelingen staan echter niet stil, en daardoor is het inmiddels echt nodig gebleken om ons huidige beheersysteem tegen het licht te houden en aan te passen, opdat het beheer weer toekomstbestendig wordt – en compatibel met systemen van derde partijen, waaronder het gemeentearchief en museum De Casteelse Poort.

De modernisering van het beheersysteem (en bijbehorend beleid) start bij het opstellen van een Programma van Eisen en een Plan van Aanpak om tot de juiste keuzes te komen. Vervolgens zal de implementatie gaan plaatsvinden.

Om dit hele proces goed te kunnen doorlopen, zoeken we een projectleider, die ons kan ondersteunen om deze voor de vereniging zo belangrijke transitie tot een succes te maken.
Lees meer…

 

21 oktober 2019