Wieger Steenbergen

15 april 1944 – 20 september 2018

In april 1983 trad Wieger toe tot het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wageningen in de functie van 2e secretaris.

Verenigingsblad nr. 4 nov. 1983, blz. 59, ‘Even voorstellen…’

Wieger is bestuurslid geweest tot april 1990, de laatste twee jaar als voorzitter.
Van 1985 tot 1988 was hij ook secretaris van de Stichting Historisch Museum Wageningen en lid van de tentoonstellingscommissie die in 1983 (jubileumtentoonstelling) en 1985 exposities in hotel De Wereld organiseerde.

De hobby ‘trams en treinen’ kwam tot uiting in een lezing op 4 februari 1983: ‘Met Bello op reis. De lotgevallen van de stoomtram Ede-Wageningen’, en hieraan voorafgaand een uitgebreid artikel in 1982 in ons tijdschrift en een viertal verhalen op onze website over het Wagenings OV vanaf 1882 tot 2de helft 20e eeuw.
Daarnaast heeft hij op 28 april 2003 een lezing gegeven met titel ‘Wageningse dienders’. De ontwikkeling van de politie over de jaren 1834 – 1945.
In 2003 werd een tentoonstelling over dit onderwerp in het museum georganiseerd en kwam deel 9 in de Historische Reeks uit met titel ‘Wageningse Dienders’.
Wieger maakte van april 2007 tot april 2013 voor de tweede keer deel uit van het bestuur van Historische Vereniging Oud Wageningen en wel in de functie van 2e secretaris. Bij zijn afscheid in april 2013 werd hij door de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’.

Wieger was ook voor andere Wageningse organisaties actief, zoals op het politieke vlak (CDA), kerkelijk (Protestantse Gemeente) en bij Rumah Kita.

Een betrokken man, die tijdens zijn vele jaren actief voor Oud Wageningen een belangrijke bijdrage leverde aan het bevorderen en bewaren van de geschiedenis van Wageningen. Wieger, bedank.

Wij wensen zijn vrouw Martha en de kinderen veel sterkte.

Frits HuijbersVoorzitter
Ditta van VlietSecretaris

 

26 september 2018

31 augustus • verschijningsdatum“Als redactie van dit blad zijn we eigenlijk altijd ‘historisch heet’. We ‘staan aan’ en zijn voortdurend met gespitste oortjes op zoek naar historische nieuwsfeiten of mooie achtergrondverhalen die de moeite waard zijn om aan u door te geven. We ontvangen regelmatig positieve reacties op het resultaat van onze inspanningen. Daar zijn we heel content mee. Het voert misschien te ver om te concluderen dat we ook ‘historisch hot’ zijn?”, aldus Carleen van der Anker (eindredacteur) in ‘TEN GELEIDE’.Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, de prijs bedraagt € 5,95.
 
Of voor € 20,50 per jaar lid worden, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de rode button ‘Ik word lid’.

 

24 augustus 2018

Open brief aan B&W over Theekoepel

De Theekoepel aan de zuidelijke stadsmuur staat al decennia lang ongebruikt te verloederen. Restauratie en het vinden van een nuttige bestemming zijn hoogst noodzakelijk. Naar aanleiding daarvan zijn Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon en de Historische Vereniging Oud Wageningen al in 2015 met de gemeente in overleg getreden om de Theekoepel onder te brengen in een door ons op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Onder de hoede van deze stichting zou een bouwhistorische restauratie kunnen plaats vinden en een inrichting voor een exploitatie als B&B locatie.

Op 31 mei jl. deelde wethouder Gudden ons uiteindelijk mee dat een onderhandse verkoop niet mogelijk zou zijn en dat de verkoop via een openbare aanbesteding plaats zou moeten vinden. Als motief dat de gemeente niet het risico wenst te nemen van uitsluiting van andere (markt)partijen. Wij zijn zeer verbaasd over dit risicomijdend gedrag, zeker nu we in Stad Wageningen van 27 juni jl. lezen dat gemeente het perceel Mansholtlaan 4 wel via een onderhandse verkoop aan een commerciële marktpartij wil gaan overdragen.

Het resultaat is nu dat wij na drie jaren van overleg volstrekt met lege handen staan. Want de kans dat wij als Monumentenfonds Wageningen i.o. – een burgerinitiatief – mee zullen dingen bij een openbare verkoop is nihil. Het is zeer teleurstellend dat de gemeente – ondanks mooie woorden – helaas niet blijkt open te staan voor ons constructief burgerinitiatief.

Als laatste poging vragen wij het college van B&W om terug te komen op hun ingenomen standpunt omtrent de openbare verkoop. Wij zijn van mening dat de aanvankelijk beoogde onderhandse overdracht van de Theekoepel aan onze stichting heel goed te verantwoorden zou zijn.

Open brief aan het College van B&W

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw en rechts anno 2018, ongebruikt. Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers 

10 juli 2018