Data eerste twee lezing 2019

27 februari 2019
Vredehorst – 20.00 uur

“Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied”
Door Kees van Grootheest

23 april 2019
Vredehorst – 20.30 uur

“De zestien molens in Wageningen”
Door oud-molenaar Hans Dobbe

Lees meer…

 

30 januari 2019

Canon voor Wageningen

 
Sinds 2013 – Wageningen 750 – heeft Wageningen het standaardwerk ‘Geschiedenis van Wageningen’. Maar geen eigen canon; een handzaam overzicht in vijftig ‘vensters’ – korte hoofdstukken – over de meest gedenkwaardige ontwikkelingen van de stad. Alle 50 vensters samen vormen een raamwerk waarmee teruggekeken kan worden op de geschiedenis en de ontwikkeling die de Wageningers hebben gemaakt tot wie ze vandaag de dag zijn. Als Oud Wageningen gaan we proberen de ‘canon van Wageningen’ vast te stellen. Het zal geen eenvoudige opgave zijn om de uiteindelijke selectie te maken. De geschiedenis van onze stad kent veel opvallende gebeurtenissen, eigenzinnige personen en markante gebouwen, straten, wijken en buurten.
 
Lees meer…

 

23 januari 2019

Jaarverslag 2018″

 
“VOORWOORD”
Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Archeologie Wageningen.
Het geeft een goed beeld hoe divers de activiteiten zijn van de WAW. Slechts een keer is er in 2018 een opgraving uitgevoerd door een archeologisch bedrijf. Op verzoek van de Gemeente werd hier door drie WAW’ers begeleid. Daarnaast waren er ook andere non-destructieve onderzoeken en was er veldonderzoek, dat ontstond door gewoon oplettend te zijn. Lees meer…

 

17 januari 2019