Historische Vereniging OUD WAGENINGEN

“Aan het werk!” in Wageningen

Dit jaar is ‘Aan het werk’ het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis, oktober 2021. Museum De Casteelse Poort en Historische Vereniging Oud Wageningen hebben gezamenlijk rond het jaarthema een expositie ingericht, te zien in het Koetshuis van het museum. Daarin staat het thema letterlijk centraal: de oproep van bazen en patroons aan de arbeiders om weer aan het werk te gaan.

Het thema vormt tevens de rode draad op onze lezingenavond, 27 oktober in de Bevrijdingskerk.

De voorbereidingsgroep inspecteert een NVV-vaandel

Expositie

De grafische, baksteen- en sigarenindustrie domineerden in de vorige eeuw de Wageningse industrie. De expositie ‘Aan het Werk!’ gaat dieper in op de sociale strijd bij de productie van deze Wageningse industrieën, maar ook op de arbeidsonrust bij de Wageningse kennisinstituten als DLO, waar door economische tegenwind de werkgelegenheid onder druk kwam te staan. ‘Bergopwaarts, en niet vergeten!’

Hoe erfgoed steeds de kop opsteekt

In het septembernummer van ons tijdschrift aandacht voor de stadsgracht bij de Stationsstraat, waarvan het herstel hot news is. En een interview met Christiaan Begemann laat zien, dat ook jongere mensen begeesterd kunnen raken door ons lokale erfgoed. We introduceren 2 tentoonstellingen: over Wagenings kunstenaar Harmen Meurs en “Aan het werk” – over arbeidsconflicten in typisch Wageningse sectoren (Maand van…

Evacuatiewandeling met verhalen

Op 11 juli organiseert stichting Oorlog in mijn Buurt een wandeling van Hotel de Wereld naar de Rijnhaven. De wandeling staat in het teken van de evacuatie van alle inwoners van Wageningen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Om dit te herdenken worden langs de route verhalen verteld over deze belangrijke gebeurtenis. De verhalen worden verteld door leerlingen van…

Vacature bestuurslid door afscheid Hans Dobbe

Ons gewaardeerd bestuurslid Hans Dobbe heeft op de Algemene Ledenvergadering (24 juni) de leden laten weten, geen nieuwe zittingstermijn te ambiëren. Wel blijft hij coördinator van de Werkgroep Archeologie Wageningen en zal vanuit die hoedanigheid het bestuur en de leden op de hoogte houden van de archeologische activiteiten van de WAW. De vereniging gaat nu op zoek naar een nieuw…