Op dinsdag 23 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1), aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur. Met een inloop vanaf 19.00 uur. Wij trakteren u dan op koffie of thee.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn, net als voorgaande jaren, online in te zien en te downloaden. klik hier!

Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (tel. 0317-423515 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). Ook zullen tijdens de Alv een beperkt aantal exemplaren van de voornoemde stukken beschikbaar zijn.

Aansluitend – om 20.30 uur – de openbare lezing

“Zestien Molens in Wageningen”

 
Zo makkelijk als er nu stroom uit de muur wordt gehaald, ging dat in het verleden wel even anders. Als krachtbron om iets te kunnen produceren, gebruikte men toen molens die werden aangedreven met behulp van menselijke of dierlijke kracht, waterkracht of windkracht. In Wageningen zijn er tenminste zestien molens geweest (en waarschijnlijk nog veel meer), die een belangrijke rol in de geschiedenis van Wageningen hebben gespeeld en gebruikt werden voor allerlei verschillende werkzaamheden. Lees meer…

 

8 april 2019

1 maart • verschijningsdatum

Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, de prijs bedraagt € 5,95.
Of voor € 21,00 jaar lid worden, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de rode button ‘Ik word lid’.

Een standaardvoorbeeld

Het jaar 2018 ligt achter ons en daarmee ook het eeuwfeest van de Universiteit. In jaargang 46 hebben we daar volop aandacht aan besteed. De WUR is zo verbonden met Wageningen dat dit ook zonder jubileum vast nog vaak zal gebeuren. Het voor u liggende nummer lijkt een standaardvoorbeeld van de inhoud die het blad van een lokale historische vereniging pleegt te bieden. Het hoofdaccent ligt op terugblikken naar het verleden, in dit nummer van de achtste (Harten), via de zestiende (Beeldenstorm) naar de twintigste eeuw (‘korfbal’, Van Tongeren en WDT). Ook via interviews, overpeinzingen bij een graf of in een column maakt u kennis met het verleden van uw woonplaats. Lees meer…

 

24 februari 2019

Data eerste twee lezing 2019

27 februari 2019
Vredehorst – 20.00 uur

“Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied”
Door Kees van Grootheest

23 april 2019
Vredehorst – 20.30 uur

“De zestien molens in Wageningen”
Door oud-molenaar Hans Dobbe

Lees meer…

 

30 januari 2019