Historische Vereniging OUD WAGENINGEN

Hoe erfgoed steeds de kop opsteekt

In het septembernummer van ons tijdschrift aandacht voor de stadsgracht bij de Stationsstraat, waarvan het herstel hot news is. En een interview met Christiaan Begemann laat zien, dat ook jongere mensen begeesterd kunnen raken door ons lokale erfgoed.
We introduceren 2 tentoonstellingen: over Wagenings kunstenaar Harmen Meurs en “Aan het werk” – over arbeidsconflicten in typisch Wageningse sectoren (Maand van de geschiedenis).
Verder aandacht voor het eerste sportcomplex van onze stad een eeuw geleden, het wel en wee van de familie Haagsman en nog veel meer.

1 september • verschijningsdatum

Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar in de museumwinkel van De Casteelse Poort en bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, voor € 5,95.
Als u voor € 21,50 per jaar lid wordt, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de button ‘Ik word lid’.


Evacuatiewandeling met verhalen

Op 11 juli organiseert stichting Oorlog in mijn Buurt een wandeling van Hotel de Wereld naar de Rijnhaven. De wandeling staat in het teken van de evacuatie van alle inwoners van Wageningen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Om dit te herdenken worden langs de route verhalen verteld over deze belangrijke gebeurtenis. De verhalen worden verteld door leerlingen van…

Vacature bestuurslid door afscheid Hans Dobbe

Ons gewaardeerd bestuurslid Hans Dobbe heeft op de Algemene Ledenvergadering (24 juni) de leden laten weten, geen nieuwe zittingstermijn te ambiëren. Wel blijft hij coördinator van de Werkgroep Archeologie Wageningen en zal vanuit die hoedanigheid het bestuur en de leden op de hoogte houden van de archeologische activiteiten van de WAW. De vereniging gaat nu op zoek naar een nieuw…

Jaarstukken ALV 2021

Op donderdag 24 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt dit keer plaats in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen, aanvang 19:30 uur. Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Na de ALV volgt (zonder pauze) een lezing over de Vestingvisie van het Netwerk Erfgoed Wageningen, door Dré van Marrewijk. Einde uiterlijk 21:30 uur. De…

“Wageningen weer vestingstad”

In het juninummer van ons tijdschrift een uitgebreid interview met Geert van Rumund, die fervent pleitbezorger was van een langetermijnvisie op Wageningen. Wist u dat hij ook “erfgoed” in zijn portefeuille had? Mooi dat er nu een vestingsvisie ligt, opgesteld door het Netwerk Erfgoed Wageningen (waar Oud Wageningen in participeert). U leest erover in dit nummer. Ook artikelen over het…