Op 10 maart a.s. houdt Leo Klep de lezing ‘Het Wagenings Lyceum en haar voorgangers’. Dit naar aanleiding van zijn recent verschenen boek ‘Van Hoogere Burgerschool tot Pantarijn’.
Wat 150 jaar geleden begon als een kleine HBS op de hoek van de Hoogstraat nu onderdeel van een enorme scholengemeenschap aan de Hollandseweg.

1869 Start Gemeentelijke HBS aan de Hoogstraat met een 3-jarige opleiding

Leo Klep zal aan de hand van veel beelden inzoomen op een aantal voor Wageningers interessante facetten van de schoolgeschiedenis. Bijvoorbeeld de link met de WUR, de rol in de stad der tegenstellingen en de open houding ten aanzien van projectonderwijs en cultuur in de school.  

Na de lezing, is er onder leiding van oud docent Joost Witte tijd en ruimte voor het stellen van vragen, het delen van verhalen en discussie. 

Voorafgaand aan de lezing is er de mogelijkheid voor rondleiding door het schoolgebouw onder leiding van leerlingen. 

Locatie: Aula MHV-gebouw Pantarijn. 

Lees hier verder

 

20 februari 2020

Ook 2019 kenmerkte zich door een aantal gevarieerde activiteiten en onderzoeken die soms wel en soms ook niet gepland waren. Bij toestemming om bij onderzoeken door archeologische bedrijven te begeleiden zagen wij soms weer andere zaken die niet opgemerkt waren. 
De WAW-ers kennen vaak de lokale situatie en kijken gedurende al vele jaren met geïnteresseerde ogen naar situaties. De Werkgroep kan daardoor een goede aanvulling leveren op het werk van onze regioarcheoloog, die in Wageningen maar een dag per week actief kan zijn.
In 2020, waarin gevierd gaat worden dat de Bevrijding 75 jaar geleden is, gaat ook dit onderwerp WO2 in de archeologie een steeds grotere rol spelen.

Lees hier verder

 

12 februari 2020

PERSBERICHT 20 januari 2020

Historische Vereniging Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon hebben vanaf 2015 gezamenlijk de slechte onderhoudstoestand van De Theekoepel onder de aandacht van de gemeente gebracht. In 2015 hebben de twee erfgoedverenigingen voorgesteld om De Theekoepel onder te brengen in een op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Deze stichting zou dan de verantwoordelijkheid voor restauratie en inrichting op zich nemen en zorgen voor een passende exploitatie.

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw
en rechts anno 2018, ongebruikt.
Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers.

De gemeente liet naar aanleiding hiervan door BOEi een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. Ondanks de positieve adviezen uit dit rapport besloot B&W in het voorjaar van 2018 anders. De Theekoepel zou in een openbare procedure – onder voorwaarden – te koop moeten worden aangeboden. Tot op heden is het daar niet van gekomen. Sinds 2015 is er nog steeds niets aan het achterstallig onderhoud van De Theekoepel gedaan. De ernst van de situatie is in 2017 door BOEi ondubbelzinnig vastgesteld. Het vochtprobleem is sindsdien alleen maar erger geworden.

Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal stellen nu vast dat de gemeente Wageningen – als eigenaar van rijksmonument De Theekoepel – niet voldoet aan de onderhoudsplicht die ze volgens de Erfgoedwet heeft. De gemeente als eigenaar blijkt niet te bewegen om iets aan het noodzakelijke onderhoud van De Theekoepel te doen.

Lees meer…

 

21 januari 2020