Honderdvijftig jaar middelbaar onderwijs wordt dit en komend jaar gevierd in scholengemeenschap Pantarijn (dat 25 jaar bestaat).
In museum De Casteelse Poort wordt hier een speciale expositie aan gewijd (t/m 12 april 2020). Leo Klep schreef er een boek over en verzorgt hierover een lezing op 10 maart.
Uiteraard is ook editie 2019-4 van ons tijdschrift Oud Wageningen grotendeels gewijd aan deze mijlpaal.

Groepsfoto van de leerlingen van klas 5 Rijks-HBS (1913). Foto Dr. R.N. de Haas, scheikundeleraar. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Het voortgezet onderwijs in Wageningen kent meerdere wortels. De oudste daarvan is de HBS, die in 1869 werd geopend. Een andere oude wortel is de in 1899 vanuit het Nut gestichte ambachtsschool. En de eerste mulo in de stad is de Koningin Wilhelminaschool (1921), ontstaan als kopschool vanuit de Julianaschool.

In de loop van haar bestaan heeft de HBS zich vaak vooruitstrevend getoond. In verschillende bijdragen in ons tijdschrift wordt daarvan getuigd.

Uit een inventarisatie blijkt, dat het voortgezet onderwijs werd gegeven in maar liefst 27 verschillende gebouwen. Hiervan zijn er inmiddels 13 afgebroken danwel vervangen. Kent u ze nog?

10 december • verschijningsdatum

De column “Het Wondere Wageningen” is geschreven door historicus Maarten van Rossem.

Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, de prijs bedraagt € 5,95.
Of voor € 21,00 jaar lid worden, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de rode button ‘Ik word lid’.

 

3 december 2019

Onlangs kwam het groot onderhoud gereed aan de flats van Pomona en Asterstraat. De Woningstichting wilde deze forse klus niet geruisloos afronden, maar de flats bij deze gelegenheid voorzien van passende namen.
De projectleiding betwijfelde echter of de door de architect voorgestelde namen wel historisch juist waren…

Door diens eerdere contacten met de Woningstichting, werd Eric van Dorland, vrijwilliger bij Oud Wageningen en tevens Pomona-bewoner, gevraagd om de historie van de locaties te onderzoeken om passender namen te zoeken.
Voor de Asterstraatflats waren bloemennamen (Anemoon, Lupine en Korenbloem) een logische keuze.

Kwekerij Pomona (jaren ’20)

Van de Pomonaflats wist Eric, dat die waren gebouwd op het perceel waar destijds de kwekerij van de familie Hioolen was gevestigd. Dat mocht wel eens zichtbaar gemaakt worden, vond hij; niet alleen uit respect voor de toenmalige bewoners, maar ook om de huidige bewoners bewust te maken van de historie van hun woonplek. Dit voorstel werd omarmd door de Woningstichting.
Eric toog aan het werk…
Lees meer…

 

6 november 2019

Op woensdag 27 november a.s. verzorgt de heer Wim Braakhekke (Natuurgids Stichting Renkums Beekdal) voor de Historische Vereniging Oud Wageningen de lezing “De Wageningse Eng: een landschap om zuinig op te zijn!”

De lezing is in Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20:00 uur
(inloop vanaf 19:30 uur); einde 22:00 uur.
Toegang: 2 euro; gratis voor leden.

Foto uit collectie Wim Braakhekke

Als je er woont lijkt het gewoon, maar dat is het niet. De Wageningse Eng is juist heel bijzonder en daarom aangewezen als ‘Landschap van Nationaal belang’. De eeuwenoude, glooiende akkers, gescheiden door bosjes en houtwallen bieden een fraai aanzicht en een herinnering aan het historisch landgebruik.

Maar er is meer. Gelegen op de flank van de Wageningse Berg vormt de Eng de verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Behalve aan zijn gebruiksmogelijkheden en esthetische en cultuurhistorische waarde ontleent de Eng zijn betekenis ook aan de centrale positie tussen deze twee totaal verschillende gebieden, die hun vorm te danken hebben aan hun letterlijk bewogen verleden.
Vallei en Veluwe vormen een aandenken aan de voorlaatste ijstijd, dat uniek is binnen Nederland. Nergens in ons land kan je zo goed zien welke sporen het ijs heeft achtergelaten. Dankzij de duidelijke patronen in het reliëf zijn de gevolgen voor het historisch landgebruik en de huidige natuur nog goed te herkennen. Wie dit weet, kan het zien, begrijpen en waarderen.
Lees meer…

 

31 oktober 2019