Historische Vereniging OUD WAGENINGEN

Documentatiecentrum is weer open

Ons documentatiecentrum is weer geopend. U bent dus weer welkom. Neemt u wel de coronamaatregelen in acht.

Verzoeken om inlichtingen en/of mededelingen aan het documentatiecentrum blijven tevens mogelijk via documentatiecentrum@oudwageningen.nl.


Jaarstukken ALV 2021

Op donderdag 24 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt dit keer plaats in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen, aanvang 19:30 uur. Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Na de ALV volgt (zonder pauze) een lezing over de Vestingvisie van het Netwerk Erfgoed Wageningen, door Dré van Marrewijk. Einde uiterlijk 21:30 uur. De…

“Wageningen weer vestingstad”

In het juninummer van ons tijdschrift een uitgebreid interview met Geert van Rumund, die fervent pleitbezorger was van een langetermijnvisie op Wageningen. Wist u dat hij ook “erfgoed” in zijn portefeuille had? Mooi dat er nu een vestingsvisie ligt, opgesteld door het Netwerk Erfgoed Wageningen (waar Oud Wageningen in participeert). U leest erover in dit nummer. Ook artikelen over het…

Website in nieuwe vormgeving

Ook een historische vereniging behoort “met de tijd mee” te bewegen om aantrekkelijk en technisch up-to-date te blijven. Daarom treft u onze website nu aan in een nieuwe vormgeving. Even wennen, maar wel zo fris en overzichtelijk, denken wij. Tegelijkertijd is de website “responsive” gemaakt, wat wil zeggen dat die nu ook op tablets en  smart phones beter leesbaar en…

Fietsroute volgt voedseltransporten WO2

Roelof Janssen maakte een fietsroute van 9 kilometer van museum De Casteelse Poort in Wageningen naar het Stadsmuseum Rhenen. Onderweg passeren de fietsers verschillende plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld, zowel aan het begin als het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rode draad wordt gevormd door de humanitaire voedseltransporten vanuit Wageningen in de oorlog. Vanwege het 75e herdenkingsjaar in…

Deel uw Gelders WO2-verhaal online

Van maart t/m mei gaan Rijnbrink, de Gelderse bibliotheken en Erfgoed Gelderland samen op zoek naar Gelderse oorlogsverhalen onder de noemer ‘WO2-verhaal gezocht’.  Als vervolg op de (wegens corona afgebroken) tournee van de WO2-cafés in 2020, is het nu mogelijk om online bijzondere of persoonlijke verhalen te delen. Heeft u een bijzonder oorlogsverhaal dat u wilt delen? Of documenten, beeldmateriaal…