Woordenboek Wagenings dialect

Het initiatief

In februari 2022 riep voorzitter Frits Huijbers in de ‘Stad Wageningen’ de lezers op om mee te denken met Oud Wageningen  en om mee te helpen aan het initiatief om het Wagenings dialect weer ruim plaats te geven. Dit als cadeau aan de stad Wageningen en de leden van de vereniging, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging in 2023.

Voor dit initiatief ging het in eerste instantie om het ontwikkelen van een woordenboek van het lokale dialect. Een ruime respons kreeg de oproep en daaruit werd een contactgroep van 12 ‘echte Wageningers’ gevormd, die allemaal het dialect nog spraken. Mensen met ervaring dus. Wat opviel bij de eerste gesprekken was het enorme enthousiasme voor het feit dat er aandacht geschonken zou worden aan het dialect.

Aan de slag!

De contactgroep heeft lijsten met woorden en uitdrukkingen bekeken, gecorrigeerd en aangevuld. Na de verwerking hebben we de contactgroep nog uitgebreid met nog 6 mensen die in de tweede ronde eveneens de lijsten nogmaals doornamen en aanvulden.

Ondertussen was er binnen de HVOW een kerngroep geformeerd die het proces trok en de opzet en samenstelling van het boekje ter hand nam. Nu was het een groot voordeel dat de vereniging Oud Wageningen al veel materiaal had over het lokale dialect, eerder aangeduid als Wageningse Omgangstaal. Dankzij het werk van al die voorgangers en het werk van Rita Meijerink van de HVOW in 2006 om dit materiaal uit de verenigingspublicaties te bundelen, is het mogelijk geweest het project binnen een jaar voor elkaar te krijgen.

HVOW-adviseur Frits Mutsaers (midden) inspecteert de drukproeven in de drukkerij

Het eindresultaat is een aantrekkelijk boekje met verhalen, grammatica en – uiteraard – de lijsten woorden en uitdrukkingen in het dialect van Wageningen.
Dit was zeker niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste en inspirerende bijdragen van al die ‘echte Wageningers’ die op enigerlei wijze hebben meegeholpen in het proces.

Onze leden kregen het boekje gratis toegezonden.

 

 

Leesplankje en podcasts

Binnen het kader van het dialect zijn er nog meer producten ontwikkeld. Zo is er op basis van het oude leesplankje ‘Aap-Noot-Mies’ een leesplankje ontwikkeld waarin de dialectwoorden centraal staan. Bovendien zijn er met 12 mensen uit de contactgroep in november 2023 onder leiding van Eric Wijnacker interviews gehouden bij RTV Rijnstreek, waarvan 4 thematische podcasts gemaakt zijn.

Te koop vanaf 23 april 2023 

Het boekje “Ajuuwoh, het Woordenboek van het Wagenings Dialect” is te koop voor 10 euro, als eerste tijdens het Wagenings Dialectfestival. Dit evenement vindt plaats op zondagmiddag 23 april van 14 – 17 uur. De toegang is gratis voor iedereen. U leest er hier meer over.

Aansluitend is het boek verkrijgbaar bij Kniphorst, Bruna en waarschijnlijk ook bij de Hema. Uiteraard kan het boekje voor dezelfde prijs ook bij de HVOW gekocht worden in Museum De Casteelse Poort, alleen tijdens openingstijden.
Het leesplankje in dialect zal bij dezelfde locaties voor € 6,50 te koop zijn.

De podcasts zijn hier te beluisteren. Scroll de pagina naar beneden!

Dank aan de sponsoren

Het boek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van 

  • Wageningen DOET
  • Gemeente Wageningen
  • Wagenings Nut
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

en ook dankzij bijdragen van

  • Postservice Wageningen
  • individuele leden van Oud Wageningen 
  • Jubileumfonds Oud Wageningen