Werkgroep Archeologie Wageningen

Jaarverslag 2018″

 
“VOORWOORD”
Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Archeologie Wageningen.
Het geeft een goed beeld hoe divers de activiteiten zijn van de WAW. Slechts een keer is er in 2018 een opgraving uitgevoerd door een archeologisch bedrijf. Op verzoek van de Gemeente werd hier door drie WAW’ers begeleid. Daarnaast waren er ook andere non-destructieve onderzoeken en was er veldonderzoek, dat ontstond door gewoon oplettend te zijn. Veel stukken werden gelicht uit diverse archieven en deze geven transcriptie- en studiewerk en zullen daarna meer licht brengen in de duisternis van het verleden. Vooral het vele QGIS werk dat Eric van Dorland verricht, zorgt ervoor dat oude kaarten daarna veel meer geheimen gaan prijsgeven. Dit QGIS werk helpt vooral mee aan de historische uitgave over De Westberg en Belmonte waartoe de WAW samen met Freerk Wiersum het initiatief genomen heeft. Ook al het scanwerk van tekeningen van oude archeologische onderzoeken, en hierna de digitale opslag, zorgt ervoor dat zoveel mogelijk werk van de AWW in de 80’er en 90’er jaren en nu dat van de WAW, niet meer verloren kan gaan en in de toekomst altijd geraadpleegd kan worden. Kortom, wij zijn samen met de Historische Vereniging Oud Wageningen erg blij dat zo een actieve professioneel werkende werkgroep van 19 vrijwilligers als de WAW een onontbeerlijke aanvulling is op de gemeentelijke inzet. In de werkgroep is veel expertise die het mogelijk maakt dat het Wageningse historische cultuurgoed beter ontsloten kan worden en ook beter zorgvuldig opgeslagen kan worden voor de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier. Naar het Jaarverslag 2018