De Webo-bus in Wageningen

W.J.P. Steenbergen        

In 1929 kocht R. van de Weerd te Bennekom twee autobussen van een concurrent. Van de Weerd was toen de Forddealer in Bennekom. De bussen waren 4.77 m. lang, en 1.80 m. breed en hadden een capaciteit voor 12 personen.

Webobus in Bennekom omstreeks 1936

Met deze bussen werd een lijndienst onderhouden sinds 1926, tussen Ede – Bennekom – Wageningen – Renkum – Oranje Nassau’s Oord – Nol in ’t Bosch – Heelsum en dan via Bennekom terug naar Ede. 
Van de Weerd kocht nog een grotere bus en kreeg in 1932 verlenging van de vergunning. In 1936 waren er al 6 bussen. De bussen waren lichtgroen/crème van kleur.

Webo bus achter de Aula in Wageningen omstreeks 1939

In 1937 werd bekend dat de personendienst per tram van Wageningen naar Ede opgeheven zou worden. De firma Van de Weerd kreeg toestemming het personenvervoer over te nemen. De naam ‘Van de Weerd’s Bus Onderneming’ werd gewijzigd in ‘WEBO’.
Andere bronnen verklaren de afkorting als ‘Wageningen-Ede Bus Onderneming’
De WEBO bouwde een busstation aan de Grintweg (thans Bevrijdingsstraat) achter Hotel De Wereld.

WEBO-NBM busstation aan de Grintweg omstreeks 1946

Op de ruimte achter dit hotel kreeg ook de NBM-bus het eindpunt.
Tijdens de bezettingsjaren moesten de bussen met een houtgasgenerator rijden.

WEBObus met houtgasgenerator bij station Ede

In 1942 ging de WEBO op in de NBM (Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij).   
De bussen kregen langzamerhand een NBM-uiterlijk. Ook het WEBO-huisje kreeg het opschrift ‘NBM Autobusstation’.

Bronnen:
Bosman, F. De eeuw van de NBM, Centraal Nederland, 1993
Steenbergen, W.J.P., Wielen naar Wageningen, Pirola, 1990

Terug naar verhalen