Wageningen in maatschappelijk perspectief(Lezing)

Jubileumlezing van de Volksuniversiteit in de bblthk, Stationsstraat op donderdagavond 28 oktober 2010. Aanvang 20.00 uur.
Prof. dr. ir. Iteke Weeda, sociologe en emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken.

Wageningen in maatschappelijk perspectief

De ‘seventies’ waren bewogen jaren, vol maatschappelijke en culturele veranderingen.
Individualisering, inspraak en vernieuwing waren de sleutelwoorden. In dit tijdsbeeld kon de Maagdenhuisbezetting plaatsvinden en werden in Wageningen o.a. de Volksuniversiteit, Studium Generale en de jongerensoos Jokari opgericht.
In cultureel opzicht werd onder jongeren een nieuw tijdperk ingeluid: zij hadden hun eigen muziek, zoals beat en pop, jongens lieten hun haar groeien, meisjes liepen in hotpants en minirokken.
Gelijktijdig was er een golf van emancipatie en bewustwording onder vrouwen, die onder andere resulteerde in de oprichting van moedermavo’s, creches en breicafe’s. Niet alleen de emancipatie van de vrouwen had de aandacht, maar ook die van mannen, homo’s, arbeiders en vele andere groeperingen.
Waardoor kwamen deze veranderingen tot stand?
Prof. Iteke Weeda zal ingaan op deze en andere ontwikkelingen in de afgelopen halve eeuw, die een belangrijke weg wijzen naar de toekomst.