Vrijwilligers gezocht voor…

Canon voor Wageningen

 
Sinds 2013 – Wageningen 750 – heeft Wageningen het standaardwerk ‘Geschiedenis van Wageningen’. Maar geen eigen canon; een handzaam overzicht in vijftig ‘vensters’ – korte hoofdstukken – over de meest gedenkwaardige ontwikkelingen van de stad. Alle 50 vensters samen vormen een raamwerk waarmee teruggekeken kan worden op de geschiedenis en de ontwikkeling die de Wageningers hebben gemaakt tot wie ze vandaag de dag zijn. Als Oud Wageningen gaan we proberen de ‘canon van Wageningen’ vast te stellen. Het zal geen eenvoudige opgave zijn om de uiteindelijke selectie te maken. De geschiedenis van onze stad kent veel opvallende gebeurtenissen, eigenzinnige personen en markante gebouwen, straten, wijken en buurten.
 
Lees meer…