Museum

 

Historische vereniging Oud-Wageningen en het museum

De historische vereniging Oud-Wageningen is opgericht op 17 april 1973.
Sinds de oprichting heeft de vereniging zich jarenlang ingezet om een Historisch Museum te realiseren. De eerste voorzitter van de vereniging J.J. de Goede was al direct na het ontstaan van de vereniging de initiatiefnemer om te komen tot de oprichting van een Historisch Museum. De voorzitters F. van der Have en A.C. Zeven hebben over de realisatie van dit plan jarenlang overleg gevoerd met de gemeente Wageningen.
Het bestuur van de vereniging besloot in 1985 tot het oprichten van een museumcommissie, deze commissie startte op 11 juni 1985 haar werkzaamheden en bracht de wens van de vereniging onder de aandacht van de gemeenteraad, de plannen werden concreter.
De museumcommissie werd vervangen door een bestuur in oprichting van de Stichting Historisch Museum.

In 1986 kreeg de Stichting Historisch Museum de beschikking over de benedenverdieping van Villa Vada aan het Bowlespark 1a te Wageningen.
Op 2 mei 1988 vond de officiële opening plaats van het Historisch Museum, het kreeg de naam ‘ De Casteelse Poort’
In oktober 1994 besloot de gemeente Wageningen, vanaf 1996 het gehele pand ter beschikking te stellen aan het museum. De voorwaarde die de gemeente verbond aan de uitbreiding was dat Het Koetshuis bestemd zou worden voor wisseltentoonstellingen van werk van Wageningse kunstenaars.
Door het museumbestuur werd aan de historische vereniging Oud-Wageningen een eigen benedenruimte toegewezen de zaal I.
De op verschillende plaatsen opgeslagen foto’s, boeken en tijschriften konden verhuisd worden.
Op vrijdag 8 januari 1999 werd het vergrote museum ‘ De Casteelse Poort’ met het documentatiecentrum van de historische vereniging Oud-Wageningen geopend.

Het museum ‘De Casteelse Poort’  wil als cultureelhistorisch centrum van de stad Wageningen aan alle inwoners en belangstellenden de gelegenheid bieden kennis te maken met het rijke verleden van stad en streek om zodoende bij te dragen tot het behoud van Wageningen als complete stad.