Vacature bestuurslid door afscheid Hans Dobbe

Ons gewaardeerd bestuurslid Hans Dobbe heeft op de Algemene Ledenvergadering (24 juni) de leden laten weten, geen nieuwe zittingstermijn te ambiëren. Wel blijft hij coördinator van de Werkgroep Archeologie Wageningen en zal vanuit die hoedanigheid het bestuur en de leden op de hoogte houden van de archeologische activiteiten van de WAW.

De vereniging gaat nu op zoek naar een nieuw bestuurslid. Diens rol in het bestuur zien we vooral graag in het voorbereiden en praktisch managen van projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van activiteiten vanwege ons 50-jarig bestaan in 2023. Lees hier de profielschets.

Suggesties zijn van harte welkom!