Tijdschrift Oud Wageningen
binnenkort op de deurmat bij de leden

1 maart • verschijningsdatum

Voor leden gratis, voor niet leden zijn losse nummers beperkt verkrijgbaar bij de Wageningse boekhandels Kniphorst en Bruna, de prijs bedraagt € 5,95.
Of voor € 21,00 jaar lid worden, dan krijgt u dit tijdschrift alsnog gratis. Lid worden? Klik rechts op de rode button ‘Ik word lid’.
Een standaardvoorbeeld

Het jaar 2018 ligt achter ons en daarmee ook het eeuwfeest van de Universiteit. In jaargang 46 hebben we daar volop aandacht aan besteed. De WUR is zo verbonden met Wageningen dat dit ook zonder jubileum vast nog vaak zal gebeuren. Het voor u liggende nummer lijkt een standaardvoorbeeld van de inhoud die het blad van een lokale historische vereniging pleegt te bieden. Het hoofdaccent ligt op terugblikken naar het verleden, in dit nummer van de achtste (Harten), via de zestiende (Beeldenstorm) naar de twintigste eeuw (‘korfbal’, Van Tongeren en WDT). Ook via interviews, overpeinzingen bij een graf of in een column maakt u kennis met het verleden van uw woonplaats. In al die verhalen komen vaak terloopse passages voor die de nieuwsgierigheid van de lezer kunnen prikkelen. Als voorbeeld verwijs ik naar de ‘rondgang’ van het 111 jaar oude WDT van het ‘oude’ Junushoff (waar een brand woedde), via de BB-kelder aan het Salverdaplein (is die er nog?) naar de Wilde Wereld (waar komt die naam vandaan?). Er kunnen vragen opkomen als: ‘hoe zat dat?’, ‘waarom is dat gebouw of die vereniging er niet meer?’ enz. Voor een antwoord kunt u vaak terecht in oude nummers of in een van de vele andere publicaties van Oud Wageningen (via het documentatiecentrum of de website). Ook de openbare bibliotheek (in een aparte stand op de eerste verdieping) en het gemeentearchief bieden een keur aan publicaties over Wageningen.
“Ten Geleide van Toon Jansen” (op pag. 2 van het tijdschrift)

en verder…