Jaargang 2023

Jaargang 51, nummer 1,  maart 2023.

Blz. 2: Geschiedenis gaat over mensen.
Ten geleide door Jan Mars.

Blz. 3: De twee bronnen van de Historische Vereniging Oud Wageningen.
Door Jan Mars.

Blz. 5: Oud worden in Wageningen.
Column door Annie van Gansewinkel.

Blz. 6: Geen maan vannacht.
Het verhaal van drie slachtoffers van de bom op het Rode Dorp in 1943.
Door Dik Alberti.

Blz. 10: We hebben ruim 4000 volgers over de hele wereld.
Assia Vermeulen in gesprek met de Facebookgroep.

Blz. 12: Op de steunberen van een afgedankt stoomgemaal. 
Door Bart van Aller.

Blz. 15: Erfgoed in het nieuws. 

Blz. 16: Uit de oude doos.
In deze jubileumjaargang zal in ieder nummer een oud artikel worden geplaatst.

Blz. 20: Appartementen op een Rijksmonument, hoe kon het zover komen?
De strijd om het Wageningse landschap (1) – De proefvakken.
Door Jan Schakel.

Blz. 24: Wageningen op het doek.
Jan van Goyen en Wageningen. 
Door Saskia Werner.

Blz. 26: De Driehoek in 1615.
Door Mathilde Maijer.

Blz. 30: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Nieuwe aanwinsten documentatiecentrum.
Recensie De Westberg.
HVOW 50 jaar!

Blz. 32: Agenda Wagenings Erfgoed.

**

Jaargang 51, nummer 2, juni 2023

Blz. 2: Heden en verleden bij jubilerende HVOW.
Ten geleide door Assia Vermeulen.

Blz. 3: De dichter en de mens, commotie rond een beeld.
Door Jan Mars.

Blz. 5: Het geheugen van Wageningen.
Column door Annie van Gansewinkel.

Blz. 6: De Spijkerskamp: van Utrechtse dagvaartlocatie tot Wageningse hofstede.
Door Freerk Wiersum.

Blz. 10: Koffie, gezelligheid en bergen werk.
Assia Vermeulen in gesprek met de dinsdagochtendgroep.

Blz. 12: 75 jaar de Lieskamp: van landbouw naar landgoed.
Door Martine en Rogier van der Mast.

Blz. 16: Uit de oude doos.
In deze jubileumjaargang zal in ieder nummer een oud artikel worden geplaatst.

Blz. 20: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 21: Opgedolven: Gerard Slotboom 1924-1987.
Door Carleen van den Anker.

Blz. 22: Hoe het Wagenings dialect weer (even?) tot leven kwam.
Door Henk Lette en Ben van den Berg.

Blz. 25: Enkele minder bekende werken van August Falise.
Door Jean Gardeniers.

Blz. 28: Een waardevolle verrijking
Presentatie van het boek “Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog” op 23 maart 2023.
Door Bob Kernkamp.

Blz. 30: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Gruts, geschreven en voorgedragen door Ellen van der Kolk.
Een “dank-u-wel” voor de extra bijdrage van de leden t.b.v. het lustrum.

Blz. 32: Agenda Wagenings Erfgoed.

**

Jaargang 51,  nummer 3,  september 2023

Blz. 2: Koesteren.
Ten geleide door Carleen van den Anker.

Blz. 3: Bijna vergeten bomentuin viert feestje.
Door Carleen van den Anker.

Blz. 5: Ongerijmd Wageningen.
Column door Annie van Gansewinkel.

Blz. 6: De rivieroverstroming van 1855 en de hulpactie van een Amsterdamse kunstenaarsvereniging.
Door Jelle Vervloet.

Blz. 10: Deze luis in de pels wil graag samenwerken.
Assia Vermeulen in gesprek met de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW).

Blz. 12: “Levend Erfgoed”: toch een beetje een gemiste kans.
Het thema van Open Monumentendag wordt in Wageningen niet erg creatief toegepast.
Door Carleen van den Anker.

Blz. 15: Opgedolven: Johannes Hendrik Jacobus Elberg (1862-1933).
Door Carleen van den Anker.

Blz. 16: Uit de oude doos.
In deze jubileumjaargang zal in ieder nummer een oud artikel worden geplaatst.

Blz. 20: Wageningen op het doek.
Een vergezicht van Wageningen in Kaapstad.
Door Saskia Werner.

Blz. 22: De strijd om de Wageningse Uiterwaarden.
Door Beatrice Kesler.

Blz. 26: Eureka in Wageningen.
Over doorbraken in de landbouwwetenschap.
Door Jan Schakel.

Blz. 29: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 30: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Aankondiging afsluitende lezing 50 jaar HVOW op donderdag 19 oktober 2023.
Ledenmutaties.
Oproep schooltuinen.
Nieuwe aanwinsten documentatiecentrum.
Extra toelichting foto omslag.

Blz. 32: Agenda Wagenings Erfgoed.

**