Jaargang 2021

• Jaargang 49, nummer 1, maart 2021

Blz. 2: De geschiedenis houdt nooit op.
Ten geleide door Jan Mars.

Blz. 3: Duivendaal raakt langzaam weer bewoond.
Door Piet Aben.

Blz. 5: De tijd ruimt alles op.
Column door Sjaak Driessen.

Blz. 6: Vijf verdwenen huizen aan de Markt (deel 1).
Sommige stukjes Wageningen zijn in de loop der tijd onherkenbaar veranderd.
Door Bob Kernkamp.

Blz. 10:  Ik denk dat iedereen er op  een of andere manier toe kan doen.
Jan Mars in gesprek met Astrid Zeilstra.

Blz. 12: Prehistorische eiken uit de Binnenveldse Hooilanden blijken belangrijk.
Door Jos Bazelmans, Petra Doeve en Esther Jansma.

Blz. 16: 17 april 1945 Wageningen zonder slag of stoot bevrijd.
Door Evert van de Weerd.

Blz. 19: Wageningen op het doek.
Zicht op Wageningen vanuit het Noordoosten.
Door Saskia Werner.

Blz. 20: Wageningen een eeuw geleden.
Hoe Wageningen volksziekte nummer 1 tuberculose bestreed.
Door Petra Leenknegt.

Blz. 22: KEO, Werkwinkel, Canterhijn, ’t Venster.
Na vijftig jaar bloei is kunstzinnige vorming terug bij af. 
Door Jan Mars.

Blz. 25: Erfgoed in  het nieuws. 

Blz. 26: Jan Carel Bloemers – de man die Wageningen van drinkwater voorzag.
Door Roel den Dulk.

Blz. 30: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.

Blz. 32: Agenda Wagenings erfgoed.

• Jaargang 49, nummer 2, juni 2021

Blz. 2: Erfgoed tegen dementie.
Ten geleide door Piet Aben.

Blz. 3: “Wageningen moet weer vestingstad worden.”
Erfgoedorganisaties dienen toekomstvisie in bij gemeenteraad.

Blz. 5: Vader of moeder.
Column door Sjaak Driessen.

Blz. 6: Honderd jaar na het Rijnbad kon Wageningen eindelijk overdekt zwemmen.
Een kleine geschiedenis van het zwemmen in Wageningen.

Blz. 10: Het lijkt me heerlijk om een tijd niks te zijn.
Jan Mars in gesprek met Geert van Rumund.

Blz. 12: Stapsgewijs van modern wit naar historisch verantwoord geel.
Door Maarten van den Wijngaart.

Blz. 16: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 17: Wageningen op het doek.
Wageninge uijt de wijlanden te sien.
Door Saskia Werner.

Blz.18: Wageningen een eeuw geleden.
Toen was duurzaamheid al heel gewoon.
Door Petra Leenknegt.

Blz.  20: Vijf verdwenen huizen aan de Markt (deel 2).
Door Bob Kernkamp.

Blz.23: Ontevreden ouders hebben succesvolle scholen gesticht.
Door Carleen van den Anker.

Blz. 26: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Op zoek naar mensen die WOII hebben meegemaakt.
Aankondiging ALV op 24 juni a.s.

Blz. 28: Agenda Wagenings Erfgoed.

• Jaargang 49, nummer 3, september 2021

Blz. 2: Het is een meisje.
Ten geleide door Carleen van den Anker.

Blz. 3: Herstel stadsgracht, nu of nooit.
Door Piet Aben.

Blz. 5: Zelfbewustzijn. 
Column door Sjaak Driessen.

Blz. 6: Harmen Meurs, een eigenzinnig kunstenaar uit Wageningen.
Najaarsexpositie museum De Casteelse Poort.
Door Jean Gardeniers.

Blz. 10: Ik wil de geschiedenis graag kunnen betrekken op mijzelf.
Jan Mars in gesprek met Christiaan Begemann.

Blz. 12: Wageningen een eeuw geleden.
Eerste sportcomplex dient “zedelijke belangen van het volk”.
Door Petra Leenknegt.

Blz. 14: “Aan het werk” belicht arbeidsconflicten.
Expositie in het kader van de “Maand van de Geschiedenis”. 
Door Jan Schakel.

Blz. 16: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 17: Wageningen op het doek.
Gezicht op Wageningen vanaf de Grebbeberg.
Door Saskia Werner.

Blz. 18: De schoenmaker, de dienstbode en een goede tempelier.
Vervolg op een artikel in Oud Wageningen 48-2 over de familie Haagsman.
Door Dick Haagsman.

Blz. 22: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Nieuwe aanwinsten documentatiecentrum.
Aankondiging Open Dag Proefvakken op zondag 19 september.

Blz. 24: Agenda Wagenings Erfgoed.

• Jaargang 49, nummer 4, december 2021

Blz. 2: Oorzaak en gevolg.
Ten geleide door Bob Kernkamp.

Blz. 3: Verlaten campus de Dreijen wordt broodnodige woonwijk.
Door Jan Mars.

Blz. 5: Haaien.
Column door Sjaak Driessen.

Blz. 6: Een koninklijk huwelijksgeschenk uit landbouwkundig Wageningen.
Door Jean Gardeniers en Leo Klep.

Blz. 10: Ik lees om van te leren en de inspiratie komt uit mezelf. 
Assia Vermeulen in gesprek met Ellen van der Kolk.

Blz. 12: Wageningen een eeuw geleden.
Kegelen en knallen bij Kaupe, bierbottelaar en caféhouder aan de Havenstraat.
Door Petra Leenknegt.

Blz. 14: Honderd jaar kringlopen op de Proefvakken Microbiologie.
Door Gert van Maanen.

Blz. 17: Wageningen op het doek.
Wageningen door Wenceslaus Hollar. 
Door Saskia Werner.

Blz. 18: Kanonnen op de Wageningse berg.
Door Piet Aben.

Blz. 21: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 22: Sjoerd de Vrij – Het vuur van de vrijheid.
Stripalbum met educatief programma om jongeren aan het denken te zetten. 
Door Wim Huijser en Jelle de Gruyter.

Blz. 26: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Erezilver voor Bart van Aller.

Blz. 28: Agenda Wagenings Erfgoed

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***