Jaargang • 2018

• Jaargang 46, nummer 1, maart 2018 Online lezen!Blz. 3: Piet Aben: Honderd jaar Wageningen Universiteit
De eeuwige vraag naar de identiteit.

Blz. 6: Liesbeth Missel: Drawn by Wageningen
Centennial brengt academisch erfgoed voor het voetlicht

Blz. 9: Ambities
Column door Simon Vink

Blz. 10: Toon Jansen: Argwanend werd er gekeken naar die “boeren uit Wageningen”
.
Gesprek met Jo Hautvast.

Blz. 12: Carleen van den Anker: Kind in de oorlog.

Oorlogsherinneringen van Henk Slotboom

Blz. 16: Petra Leenknegt: Wageningen een eeuw geleden.

Reuring aan de Stationsstraat.

Blz. 18: Jan Mars: Bescheiden maar niet te negeren.
25 jaar samenwerkende ouderenbonden

Blz. 21: Opgedolven: Tom Krommendijk (1966-1990).

Een kort verhaal over een bijzonder graf op begraafplaats “De Leeuwerenk”.

Blz. 22: Erfgoed in het nieuws.


Blz. 23: Hans Albers: Over mensen, paarden en koetsen.

De geschiedenis van een bekende Wageningse familie.

Blz. 26: Uit de vereniging.
Van de voorzitter
Jaarverslag WAW
Ledenmutaties
Lezingen in maart en april

Blz. 28: Agenda Wagenings Erfgoed.

• Jaargang 46, nummer 2, juni 2018 Online lezen!Blz. 3: Piet Aben: Het Dassenbos ligt in de weg.
De oude houtopstand een echte sta-in-de-weg voor de rondweg om de Campus.

Blz. 5: Wageningen, kies!
Column door Tutku Yuksel

Blz. 6: Freerk Wiersum: Midzomerbeleving op de Westberg.
De Westberg, één van de belangrijkste Wageningse monumenten.

Blz. 10: Voor ons is het van groot belang te weten wat er in de stad omgaat.
Toon Jansen in gesprek met Sjaak Driessen.

Blz. 12: Bob Kernkamp: Villa Veluvia, “sieraad van bouwkunde”.
De geschiedenis van de eigenaren van het gebouw belicht.

Blz. 16: Petra Leenknegt: Wageningen een eeuw geleden.
Een houtdraaierij op stoom aan de chique Herenstraat.

Blz. 18: Kees Gast: Nieuwe Wageningse wegen.

Artikel over Beter Bereikbaar Wageningen.

Blz. 22: Bob Kernkamp: “Getekend” : studeren in de oorlog.
Toneelstuk over Wageningse studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Blz. 24: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 25: Carleen van den Anker: Opgedolven: Johannes Beekhof (1888-1956).
Een kort verhaal over een bijzonder graf op begraafplaats “De Leeuwerenk”.

Blz. 26: René Siemens: Beelden op de Berg.
Van prelude tot zomersneeuw.

Blz. 30: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Vrijwilligers gezocht.
Samenwerking.
Ledenmutaties.
Excursie Speciale Collecties WUR en tentoonstelling “Drawn by Wageningen”.

Blz. 32: Agenda Wagenings Erfgoed.

• Jaargang 46, nummer 3, september 2018 Online lezen!Blz. 3: Piet Aben: Idealis mag van Kirpestein “mooiste plekje” bouwen.
Bouw van 128 studentenkamers op het terrein van de voormalige garage Kirpestein.

Blz. 5: Een echte Wageninger?
Column door Kees Stap.

Blz. 6: Carleen van den Anker en Kees Stap: Eindelijk een campus, en wat voor een.
Een artikel over het honderdjarig bestaan van de WUR.

Blz. 9: Piet Aben: Hoe Wageningen wereldtop werd.

Een recensie van “Metamorfose 1993-2018/hoe Wageningen wereldtop werd”.

Blz. 10: Ik zoek graag dingen uit.
Toon Jansen in gesprek met Gerard Olinga, politieman in ruste.

Blz. 12: Mathilde Maijer en Geert Nijland: Nog weer oudere kaart van O.N.O. gevonden.
Beschrijving van de vondst van de kaart en een poging tot interpretatie ervan.

Blz. 16: Petra Leenknegt: Wageningen een eeuw geleden.
“Vrank, vrij, vroom en vroed” in beweging bij gymnastiekvereniging TOVOL.

Blz. 18: Jean Gardeniers: De netwerken van August Falise.
Artikel over een plaquette, gemaakt door de Wageningse beeldhouwer August Falise.

Blz. 21: Carleen van den Anker: Opgedolven: Jonkheer Willem Laman Trip (1877-1943).
Een kort verhaal over een bijzonder graf op begraafplaats “De Leeuwerenk”.

Blz. 22: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 23: Hans Dobbe: Daar bij die molen.
Al 40 jaar Molenmarkt in Wageningen.

Blz. 26: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Vrijwilligers op de bestuursagenda.
Oproep, voortgang rondom de verloedering van Theekoepel, andere initiatieven.
Tijdschrift niet ontvangen?
Ledenmutaties.
Excursie naar “Speciale collecties WUR”.
Twee keer Multidisciplinaire lezing Johan Marie van Uven: 27 en 28 november.

Blz. 28: Agenda Wagenings Erfgoed.

• Jaargang 46, nummer 4, december 2018 Online lezen!Blz. 2.: Bob Kernkamp: Ten geleide.
Graven, spitten en delven

Blz. 3.: Piet Aben: Historisch belangrijke graven voortaan beschermd.
Eindelijk een heldere richtlijn voor de omgang met historisch belangrijke graven.

Blz.6.: Eric van Dorland: Twee “muurtjes” in de Veerstraat.
Onderzoek door de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) en redactielid Bob Kernkamp
naar de twee muurtjes die tijdens het saneren van de grond in de Veerstraat tevoorschijn kwamen.

Blz. 9: Science for impact.
Column door Louise O. Fresco.

Blz. 10: Ik hou er niet van als er over Waogeningers wordt gesproken.
Toon Jansen in gesprek met Ton van Rhoon.

Blz. 12: Bob Kernkamp: De roede der gerechtigheid.
Een kleine, maar fraaie staf met zilverbeslag is te bezichtigen in de Historiezaal van museum
De Casteelse Poort.

Blz. 16: Petra Leenknegt: Wageningen een eeuw geleden.
Wageningen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
“Een gewillig oor en een geopende beurs” voor vluchtelingen.

Blz. 18: Bob Kernkamp: Hier ligt begraven. De oude joodse begraafplaats van Wageningen.
Dit boek is een waardevolle aanwinst voor de Wageningse geschiedschrijving.

Blz. 20: Erfgoed in het nieuws.

Blz. 21: Carleen van den Anker: Opgedolven: Mies van Uven-Duyvis (1882-1936).
Een kort verhaal over een bijzonder graf op begraafplaats “De Leeuwerenk”.

Blz. 22: Edwin Luijks: Een uitdaging en een flinke klus.
De restauratie van Villa Sunnyside.

Blz. 26: Uit de vereniging.
Van de voorzitter.
Ledenmutaties.
Terugblik excursie Speciale Collecties WUR.
Lezing op 27 februari 2019 over “Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied.”

Blz. 28: Agenda Wagenings Erfgoed.