Jaargang 2012

• Jaargang 40, februari 2012, nummer 1 Online lezen!

 Ulrich Offerhaus: Een doopbewijs uit Wageningen.
Een curieuze vondst in bankarchief in Koblenz.

G.L. Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen
Aflevering 1: De initiatiefnemers en de eerste geschiedschrijvers (1973-1980).

G.L. Olinga: Vier generaties Wijnveen
Aflevering uit de serie Wageningse familiebedrijven.

A.C. Zeven: Uit het gemeentearchief, deel 45.
Ganzen
Familiedrama bij Johan van Stralen in 1638
Mijnheer Torck wordt gekozen als schepen en wordt beëdigd.
Mevrouw Torck vraagt toestemming om lindebomen te planten.
Mevrouw Torck als schuldeiseres.
Benoeming van regenten.
Wapenborden in de kerk.
Ds. Vrijthof.
Freule Madalena.
Lijfrente van Torck.

Reacties op:
De Nudebarrière (39-4, blz. 126-128);   kosten, w.o. verhuiskosten van Hellvoetsluis naar Wageningen  (39-3, blz. 91);  orgeltrappen en –bespelen (39-4, blz. 136-137)de terechtstelling van Aart Peters Keijser (39-4, blz. 135);  waarom St. Victor in Wageningen (39-3, blz. 95);  in de voetsporen van Willem III (39-4, blz. 111) en de oorsprong van het koepeltje bij het Rijnbolwerk (39-2, blz. 41-43).

Varia:
Boekbespreking “Mouterijnoort” van L. Klep.
Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum.
Van het foto- en prentenkabinet.
Molen De Vlijt in andere handen
Nu te zien in De Casteelse Poort: museum- en kunstagenda.
Digitalisatie contactblad.
 

• Jaargang 40, april 2012, nummer 2 Online lezen!

van den Wijngaart: De restauratie van de gewelfkelder.
Tweede artikel over de restauratie van de gewelfkelder aan het Bowlespark.

G.L. Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen.
Aflevering 2: In deze aflevering worden Museum en Rondleidingen Wageningen belicht.

Jansen: Wageningen bekeken met een kritisch oog.
Gesprek met Leo Klep in de serie interviews met bekende Wageningers.

G.L. Olinga: “Hollandse” bom.
Vondst van een bom die was afgeworpen tijdens de eerste oorlogsdagen in mei 1940.

A.C. Zeven: Uit het gemeentearchief, deel 46.

Lindebomen.
Molbier en kuitbier.
Onecht kint, artikel van 28 augustus 1727.
Krijgsgevangen Franse officieren.
Uitbreiding van de van de stad gepachte moestuin.
Quade tijden en felle forst.
Nieuwe bijbels.
Bruggen.
Qualijck comportement.
Turf
Wagenveer op Utrecht

Reacties op:

De Nudebarrière (39-4, blz. 126-128) ; Ds. Vrijthof (40-1, blz. 20-21); de oorsprong van het

Koepeltje bij het Rijnbolwerk (40-1, blz. 24); Oud en nieuw op De Dorschkamp (39-1, blz. 7) en de datering van de foto van slagerij Elings in de Kapelstraat (39-3, blz. 86-89).

Varia:

Boekbespreking “Het Roode Dorp” en de V1door G.L. Olinga.
Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum.
Nu te zien in De Casteelse Poort: museum- en kunstagenda.
Jaarverslag van Rondleidingen Wageningen.

• Jaargang 40, september 2012, nummer 3 Online lezen!

A.C. Zeven: Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen.

Prijsbanden zijn boeken die aan topleerlingen van Latijnse scholen werden uitgereikt.

  1. Jansen: Wageningen en haar historisch erfgoed:

Gesprek met Bart van Aller in de serie gesprekken met bekende Wageningers.

G.L. Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen.

Aflevering 3: Onderzoek of de vereniging een verschil heeft gemaakt in Wageningen. Er wordt stilgestaan bij het

Werk van de Archeologische Werkgroep Wageningen (AWW).

A.C. Zeven: Het kortstondige bestaan van de halve maan of lunet voor de Bergpoort.

Onderzoek van de korte geschiedenis van een extra verdedigingswerk in het begin van de 17e eeuw.

A.G. Steenbergen: Herinneringen aan de septemberdagen van 1944.

Terugblik op de Slag om Arnhem.

Reacties op:

De Nudebarrière (40-1, blz. 57).

Varia:

Het foto- en prentenkabinet.

Wie kent ze nog? Foto van rond 1905, genomen op het Spijk.

Aanwinsten bibliotheek- en documentatiecentrum.

Museum- en kunstagenda.

• Jaargang 40, november 2012, nummer 4 Online lezen!

G.L. Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen (slot).

Aflevering 4: In deze laatste aflevering staan de vrijwilligers centraal

  1. Wijnen: Bouwbiografie op de Berg.

Onderzoek van Jobbe Wijnen naar nog aanwezige gebruikssporen onder de tribune van het roemruchte stadion.

  1. Jansen: Wageningen en het onthullen van haar verleden.

Gesprek met A.C. Zeven in de serie gesprekken met bekende Wageningers.

  1. Ruisch: De tramlijn Ede-Wageningen.

De ligging van wisselplaats IV op het traject van de tramlijn Ede-Wageningen.

A.G. Steenbergen: De Wageningse synagoge.

Tijdens WOII ging de Wageningse synagoge in vlammen op. Het is onduidelijk of er tussen 1945 en 1972 een noodsynagoge is geweest.

  1. van den Burg: De kasteelheren en –vrouwen van Grunsfoort.

Overzicht van de kasteelheren en –vrouwen vanaf 1372.

A.C. Zeven: Uit het gemeentearchief, deel 47.

Blauwe (dak)pannen.
Hergebruik van bouwmateriaal.
De prijs van een eikenboom.
De Waag.
Een os voor de predikanten.
Hamei en rosmolen.
Uurwerk en Hermen Leenders.
Tafelkleden, hamertjes, zandlopers en bijbels
Blauwe stenen, zandloper en tinnen kommen om het geld in te smijten.
Omwisseling van oud in nieuw zilvergeld.

Mangel- en beetwortelen.

Reacties op:

Wageningen en haar historisch erfgoed (40-3, blz. 78).
De Nudebarrière (40-3, blz. 93 en 40-1, blz. 22)
Herinneringen aan de septemberdagen van 1944 (40-3, blz. 90 t/m 92)
Foto- en prentenkabinet (40-3, blz. 93)

Varia:

G.L. Olinga; Wie heeft Corine Scheerder nog gekend?

Onderzoek naar het leven van de heer Visser, die op kamers heeft gewoond bij Corine Scheerder.
Aanwinsten bibliotheek- en documentatiecentrum.
Van het foto- en prentenkabinet.
Museum- en kunstagenda.