Schooltuinen in Wageningen opgespit

Historische Vereniging Oud Wageningen wil in haar tijdschrift aandacht schenken aan de geschiedenis van Wageningse school(werk)tuintjes.
Directe aanleiding is de aanstaande verhuizing van Vrije School de Zwaneridder van het centrum van Wageningen naar Kortenoord, waardoor mogelijk ook hun schooltuintjes (nu op de proefvakken van Microbiologie) mee gaan verhuizen. Dit roept de vraag op, hoe scholen in Wageningen in het verleden omgingen met schooltuintjes.

School(werk)tuinen bestaan al lang als fenomeen, en kende tijden van op- en neergang. Momenteel speelt er weer veel, dankzij toenemende aandacht voor milieu, lokale productie, duurzaamheid, voedsel en vaardigheid.

Crisisjaren en wederopbouw

Voor het beoogde artikel zijn we op zoek naar mensen die iets weten over de geschiedenis van schooltuintjes in Wageningen, met name in de crisisjaren (1930) en in de jaren van de wederopbouw na WO 2. Wat waren toen de overwegingen om schooltuintjes in het reguliere (basis-)onderwijs op te nemen?
Tevens zijn we op zoek naar praktische informatie over locaties, de organisatie en de inhoud van het lesprogramma. Werden gronden door de Protestantse kerk en het Katholieke Gilde ter beschikking gesteld aan scholen; was er wellicht nog een derde zuil?
In het gemeentearchief blijkt weinig tot niets te vinden. We zijn daarom aangewezen op archieven en herinneringen van Wageningse scholen en van grondeigenaren. Ook foto’s en anekdotes zijn van harte welkom!

Tips welkom

We zien uit naar uw informatie en tips. Laat het meteen even weten aan Jan Schakel, coördinator moestuinvereniging Proefvakken Microbiologie (mail: Jan.Schakel@protonmail.com; tel. 06 4289 7296). Hij zal de informatie verwerken in een boeiend artikel.