Het Renkumse onze lieve vrouweklooster.

HET RENKUMSE ONZE LIEVE VROUWEKLOOSTER (1404-ca. 1580) EN DE GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN.

Op donderdag 21 september zal de heer Jacques Tersteeg een lezing geven over het Renkumse O.L. Vrouweklooster en de geschiedenis van Wageningen.

Op 18 juni 1596 draagt Oda van Cortenbach, de weduwe van Willem van Boeckholt, tijdens zijn leven drost van Wageningen, ten overstaan van de schepenen van de stad, aan de ‘conventualen van Renchem’ over “die huysinge ende hoffstadt, staende ende gelegen binnen Wageningen, van der Hoegerstraete bis tot die Nijwerstrate streckende”, die op dat moment reeds enige tijd door de Renkumse nonnen bewoond werd.

Over dit huis, dat gelegen was aan de huidige Herenstraat (tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg), en waar de laatste kloosterlingen van Renkum tot ca. 1630 vertoefden, zijn dankzij uitvoerig onderzoek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland  in de jaren ’90 veel bijzonderheden bekend geworden (zie: Wim Angenent, Wagvene 1000 Jaar Wageningen en omstreken, Wageningen 2008). Eén van de belangrijkste vondsten was een 16e-eeuwse muurschildering van het rond 1580 verwoeste Renkumse klooster, de enige tot nu toe bekende afbeelding. 

Naast deze nauwe historische relatie tussen Renkum en Wageningen uit de nadagen van het Renkumse O.L.Vrouweklooster zijn er nog vele andere, oudere en jongere betrekkingen aan te wijzen, waarop de spreker nader hoop in te gaan.

Jacques Tersteeg (geb. 1946 te Renkum) studeerde aan de KU Nijmegen Nederlandse Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Vanaf 1974 tot 2005 was hij universitair docent voor Middelnederlandse letterkunde aan het Instituut Nederlands van de RU te Groningen. Naast publicaties op het gebied van de Middeleeuwse Nederlandse letterkunde (m.n. over mystieke literatuur, toneel en laatmiddeleeuwse ridderromans) schreef hij ook over diverse onderwerpen uit de middeleeuwse geschiedenis van Gelderland, m.n. Renkum, en Groningen.   

De lezing vindt plaats op donderdag 21 september in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20.00 uur

Toegang: 2 euro, gratis voor leden