Pomona krijgt haar wortels terug

Onlangs kwam het groot onderhoud gereed aan de flats van Pomona en Asterstraat. De Woningstichting wilde deze forse klus niet geruisloos afronden, maar de flats bij deze gelegenheid voorzien van passende namen.
De projectleiding betwijfelde echter of de door de architect voorgestelde namen wel historisch juist waren…

Door diens eerdere contacten met de Woningstichting, werd Eric van Dorland, vrijwilliger bij Oud Wageningen en tevens Pomona-bewoner, gevraagd om de historie van de locaties te onderzoeken om passender namen te zoeken.
Voor de Asterstraatflats waren bloemennamen (Anemoon, Lupine en Korenbloem) een logische keuze.

Kwekerij Pomona (jaren ’20)

Van de Pomonaflats wist Eric, dat die waren gebouwd op het perceel waar destijds de kwekerij van de familie Hioolen was gevestigd. Dat mocht wel eens zichtbaar gemaakt worden, vond hij; niet alleen uit respect voor de toenmalige bewoners, maar ook om de huidige bewoners bewust te maken van de historie van hun woonplek. Dit voorstel werd omarmd door de Woningstichting.
Eric toog aan het werk…

Eric startte met online genealogisch onderzoek, en zocht daarna verder in verschillende gemeentelijke archieven. Hij trof een stortvloed van foto’s en verhalen aan. De familie Hioolen runde haar kwekerij van 1916 tot 1969, toen het perceel onteigend werd en de oude woning gesloopt. Het leek Eric dan ook passend en respectvol om namen van toenmalige bewoners van het huis Pomona te verbinden aan de huidige opgeknapte flats. Eric zocht contact met de nazaten van de familie, die zeer vereerd bleken met het initiatief.

Verleden weer zichtbaar gemaakt

Om de historie ook letterlijk zichtbaar te maken, stelde Eric voor om op elke flat tevens een informatiepaneel aan te brengen en uitvergrotingen van oude foto’s. Ook dit plan werd enthousiast ontvangen door de Woningstichting en aannemer Van Wijnen.
Namens Oud Wageningen heeft Eric de ontwerpen en realisatie van panelen en foto’s verzorgd. Onder warme belangstelling werden op 31 oktober 2019 de gevelfoto’s onthuld door 2 zussen [nog geboren in het oude huis ‘Pomona’] en een zoon van de familie Hioolen. De familie was erg blij en ook bewoners bleken aangenaam verrast.

Onthulling historische foto’s Pomona met familie Hioolen

Dankzij de oplettendheid en inzet van een onzer actiefste leden is aldus een stukje lokale geschiedenis zichtbaar gemaakt, die de woonplek meerwaarde geeft voor bewoners en andere Wageningers. Ga maar eens kijken!

Informatiepaneel Pomona

In ons tijdschrift willen we binnenkort nadere aandacht besteden aan het Pomona-onderzoek en de resultaten.