Piet Aben: lid van verdienste

Op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging (26 april) werd in een ingelast agendapunt Piet Aben benoemd tot lid van verdienste.

Aanleiding vormde diens afscheid als redacteur van ons tijdschrift “Oud Wageningen”, waarvan Piet van april 2013 t/m april 2016 eindredacteur was. Het eerste blad in de huidige, alom gewaardeerde uitvoering, verscheen in februari 2015. Vanaf mei 2016 tot en met april 2022 was Piet redactielid en werd Carleen van den Anker de eindredacteur.

Piet Aben ontvangt tot zijn verrassing de oorkonde “Lid van Verdienste”. (Foto: Arie de Koning)

Frits Huijbers’ dankwoord aan Piet Aben: 

“Voor je inzet gedurende die 9 jaar en zeker voor het feit dat je leiding en inhoud hebt gegeven aan het omvormen van een traditioneel verenigingsblad naar een mooi en naar ons oordeel hoogstaand historisch tijdschrift, zijn wij jou als bestuur zeer erkentelijk. Niet alleen het bestuur, zeker ook de leden en de vele andere lezers genieten telkens weer van dit magazine. Ik weet: je doet het niet alleen, maar een beetje trots zijn mag best – het is wel jouw verdienste.
Het ‘magazine op populair-wetenschappelijke basis’ draagt zeker bij aan de groei en bekendheid van onze historische vereniging. Dank daarvoor.”