Nieuw bericht uit de WAW

Twee muurtjes in de Veerstraat

Door E. (Eric) van Dorland


Tijdens het saneren van vervuilde grond in de tuinen aan de Veerstraat , kwamen in de achtertuin van nummer 110 twee muurtjes tevoorschijn .(Afb. 1) De bewoners dachten aan overblijfselen van muren van eerdere woningen en vroegen de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) om meer informatie. Als werkgroep moesten we het doen met foto’s en beschrijvingen want inmiddels was ter plaatse reeds schone grond opgebracht. Lees meer…