Meest geheimzinnige plaats in Wageningen

Meest geheimzinnige plaats in Wageningen.

Dinsdag 19 juli heeft de Werkgroep Archeologie Wageningen, onderdeel van de Historische Vereniging Oud Wageningen, het terrein waar het grafmonument van de Familie De Constant Rebecque ligt op de Westberg, ontdaan van veel overtollige begroeiing. Een ploeg van 8 mensen werkte er een ochtend waarna het doel was bereikt. Dit was om het grafmonument en de restanten van het oude kerkje beter zichtbaar te maken voor de wandelaars van deze bijzondere plek. In 1894 is hier door de adellijke familie die de villa Belmonte bewoonde een grafmonument opgericht. Binnen het hek bevinden zich ook de restanten van een vroegmiddeleeuws kerkje en het eerste Wageningen zou hier op deze plaats gevestigd zijn geweest. Later heeft de bewoning zich verplaatst naar beneden naar de plek van de huidige binnenstad. Drie jaar geleden vierde Wageningen nog uitbundig het 750 jarig bestaan van zijn stadsrechten, die in 1263 werden verleend aan de stad. Op de Westberg bij dit grafmonument en de directe omgeving zijn bij eerdere opgravingen al menselijke resten ontdekt en meerdere bewoningssporen. De Werkgroep Archeologie Wageningen hoopt binnenkort met behulp van grondradaronderzoek meer geheimen van de Westberg te ontrafelen. Bij dit onderzoek hoeft niet gegraven te worden en blijft de ondergrond volledig intact en ongeschonden voor de toekomst.