Lezingen 2018

27 en 28 november 2018
20.00 uur
bblthk
Toegang gratis
Aanmelden is noodzakelijk (hoe? zie onderaan)
Muzikale lezing ‘Het stokje van Johan’

Door Cees Mobach over prof.dr. J.M. van Uven
In samenwerking met de bblthk e.a.


In het kader van het eeuwfeest van Wageningen Universiteit & Research besteden we in 2018 in onze lezingen aandacht aan de geschiedenis van de Universiteit. In onze vierde en laatste WU- gerelateerde lezing staat de persoon professor dr. Johan Marie van Uven centraal.

Johan van Uven was, naast hoogleraar wiskunde, een hartstochtelijk musicus die voor Wageningen heel veel betekend heeft en wiens invloed nog steeds voelbaar is. Van Uven richtte de Wageningse Vereniging voor Kamermuziek op en zette een studentenorkest en -koor op, nu bekend als de Wageningse Studenten Koor- en Orkest Vereniging (WSKOV). Gedurende zijn leven verzamelde hij diverse waardevolle muziekinstrumenten en een enorme hoeveelheid bladmuziek voor allerlei ensembles. Zijn grote erfenissen, de WSKOV en de Kamermuziek, zijn nog springlevend. Via de Van Uven Stichting worden voortdurend instrumenten aan studenten uitgeleend. De fantastische Van Uven muziekbibliotheek met haar 5000 banden is er nog steeds.

In een multidisciplinaire lezing zal pianist, dirigent en documentairemaker Cees Mobach uitgebreid ingaan op Johan van Uven en zijn werk en zal Mobach’s film ’Het stokje van Johan’ in première gaan. Ook zullen er die avond composities van Van Uven worden uitgevoerd door een compleet klein symfonieorkest, waarbij ook zijn zeer eigenaardige uitvoeringspraktijk aan de orde zal komen.

Vanwege de verwachte belangstelling voor dit unieke project is besloten om deze muzikale lezing op twee avonden te programmeren. U kunt komen luisteren en kijken op of dinsdag 27 november of op woensdag 28 november a.s.; de aanvang op beide avonden is 20.00 uur.De lezingen vinden plaats in de bblthk, Stationsstraat 2 te Wageningen. De toegang is gratis, ook voor niet-leden.U kunt vanaf dinsdag 6 november kaarten reserveren via de bblthk voor;
dinsdag 27 november
woensdag 28 november
of de kaarten afhalen bij de bblthk*.
Vol=Vol.

* Openingstijden bblthk: ma/woe/do: 12.00 – 18.30 uur; di/vr: 12.00-20.00 uur en za 11.00-17.00 uur

oktober 2018
Wageningen Campus
Universiteitsbibliotheek WUR / Forum
19.30 uur

Excursie Speciale Collecties Wageningen-UR

Onze derde ledenactiviteit in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen University & Research stond in het teken van het academisch erfgoed van de universiteit.

Op dinsdagavond 9 oktober jl. vond een rondleiding door het depot met de Speciale Collecties en een bezoek aan de tentoonstelling ‘Drawn by Wageningen’ in het Forumgebouw van de WUR plaats.

Voor deze excursie hadden zich rond de 40 leden van Oud Wageningen opgegeven, een mooi aantal. Na ontvangst door drie medewerkers van de bibliotheek met koffie/thee en koek werden de aanwezige deelnemers opgedeeld in twee groepen die afzonderlijk een bezoek brachten aan het depot van de Speciale Collecties en aan de tentoonstelling ‘Drawn by Wageningen’.
Er was veel te zien en te herkennen. Vooral de indrukwekkende speciale collectie sprak tot de verbeelding. Meer dan twee kilometer aan collectiemateriaal, variërend van prachtige tuinontwerpen vanaf 1600 tot peren en appels in olieverf. Een keur aan atlassen. Een levensgroot paard en tientallen gebitten van papier-maché. Echt te veel om op te noemen. Fijn dat dit alles wordt bewaard.

Meer over deze bijzondere expositie? zie Drawn by Wageningen

17 april 2018
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.30 uur*

 
De universiteit in oorlogstijd

Hoe verging het de Wageningse Landbouwhogeschool in de Tweede Wereldoorlog? Wat merkten studenten en personeel in colleges of in labs van de Duitse bezetter? Wat was de reactie op de uitsluiting van joden? En hoe verging het de studentenverenigingen? Het honderdjarig bestaan van de WUR is voor de Historische Vereniging Oud Wageningen aanleiding om terug te blikken. In dat kader houdt gemeentearchivaris Bob Kernkamp de lezing over de Wageningse universiteit in oorlogstijd.


Studenten moesten in 1943 met een getekende verklaring hun loyaliteit aan de bezetter tonen. Wie tekende, mocht blijven studeren maar verklaarde in feite dat hij pro-Duitsland was. Wie niet tekende, moest naar Duitsland om daar te werk te worden gesteld. Wie niet tekende en onderdook, kwam in een gevaarlijke en onzekere toestand terecht. Hoe moest je kiezen tussen twee kwaden?
 
Op 6, 7, 8 en 9 mei is een toneelstuk te zien in Junushoff, met studenten en medewerkers van de WUR, over de dilemma’s van het al of niet ondertekenen van de loyaliteitsverklaring. De lezing van Bob Kernkamp gaat ook hierop in en geeft dus ook meteen een mooie inleiding op het toneelstuk.

  Meer over dit toneelstuk op Getekend of op WUR

Verder komen allerlei andere gevolgen van de bezetting voor het leven aan de hogeschool en privé ter sprake. Gingen colleges gewoon door? Welke rol speelden studenten en medewerkers in het verzet? De bezigheden van bekende Wageningers als dokter Boes, professor Olivier en Henk Sijnja worden belicht, evenals het aandeel van Wageningse studenten in de roof van het plaatselijke bevolkingsregister, een voorbeeld dat navolging kreeg in andere plaatsen.
 
Bob Kernkamp is gemeentearchivaris van de gemeente Wageningen, lid van de redactie van het Tijdschrift Oud Wageningen en schreef o.a. voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.
 
*De lezing ‘De universiteit in oorlogstijd’vindt plaats op 17 april in Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20.30 uur, na afloop van de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging, en is voor iedereen toegankelijk. Niet-leden betalen 2 euro entree.

8 maart 2018
Vredehorst
Tarthorst 1 Wageningen
20.00 uur

Wageningen, Stad der tegenstellingen revisited

Leo Klep zal het taai voortlevende thema van het beruchte proefschrift ‘De stad der tegenstellingen; een sociografie van Wageningen’ uit 1933 opnieuw bij de hoorns vatten.

De combinatie van deelgemeenschappen in Wageningen is een Groot Niet Te Vermijden Onderwerp dat niet mag ontbreken binnen honderd jaar universitair landbouwonderwijs.

Leo Klep is landbouweconoom, publicist en journalist en heeft zich al langere tijd verdiept in het onderwerp van deze lezing. Hij schreef diverse boeken over Wageningen, waaronder Hotel De Wereld en Mouterijnoord, en was redactielid van het standaardwerk Geschiedenis van Wageningen, dat verscheen bij het 750-jarig bestaan van de stad.