Lezingen 2016

Postbezorging en gelopen prentbriefkaarten in Wageningen rond 1900

holleweg-ansicht-lezing-29-november-2016Deze tweeling-lezing “Postbezorging en gelopen prentbriefkaarten in Wageningen rond 1900” vindt plaats op dinsdag 20 november in de Vredehorst.

Sprekers: Joop Spijker en Jaap van Aarst

In de negentiende eeuw groeide het postverkeer in de wereld zeer sterk, en Nederland was daar geen uitzondering op. Er was nog geen telefoon, telegrafie was duur, dus brieven waren feitelijk de enige bruikbare manier van communicatie. Het opkomende toerisme na 1880 zorgde voor een verdere opleving in het postverkeer. Er kwamen ‘ansichtkaarten’, waarmee de toeristen het thuisfront konden vertellen hoe heerlijk het was in Wageningen op de Veluwe.

Voor de pauze vertelt Joop Spijker hoe Wageningen in de loop van de negentiende eeuw uitgroeide tot belangrijk knooppunt in het postverkeer in Nederland. Aan de hand van bijzondere poststukken, postzegels en poststempels belicht hij de ontwikkeling van het postverkeer van de negentiende eeuw. Daarna toont Jaap van Aarts delen van zijn uitgebreide verzameling ‘gelopen kaarten’, door de afzender beschreven en door de PTT bezorgde prentbriefkaarten uit Wageningen en omgeving van rond 1900. Die kaarten moesten natuurlijk gefrankeerd worden, met de postzegels van voor de pauze…

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Wageningen. De toegang voor leden is gratis, andere belangstellenden betalen 2 euro. Tijdens de avond kunt u ook publicaties van de Vereniging aanschaffen.

Deze tweeling-lezing vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 in de Vredehorst,
Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 20.00 uur.

Lezing “Een gouden eeuw of toch niet?”

rp-t-1894-a-2882Op donderdag 22 september houdt de heer Bob Kernkamp de lezing “Een gouden eeuw of toch niet?” over Wageningen in de achttiende eeuw.

Zoals het gewest Holland in de zeventiende eeuw zijn ‘Gouden Eeuw’ beleefde, zo kende Wageningen een periode van voorspoed en welvaart in de achttiende eeuw. Reizigers waren indertijd vol lof over het representatieve voorkomen van Wageningen, niet in de laatste plaats vanwege de opvallende nieuwbouw die in deze periode plaatsvond. Maar hoe groot was Wageningen in die tijd, wat voor gebouwen stonden er, wat voor mensen woonden er? Aan de hand van prenten, kaarten, foto’s en verhalen maken we een virtuele rondwandeling door het Wageningen van de achttiende eeuw. Soms is alles nog direct herkenbaar, maar op andere plaatsen is het aangezicht van de stad compleet veranderd. Negentiende en twintigste-eeuwse afbeeldingen kunnen dan ook vaak een prima indruk geven van hoe de omgeving er eerder heeft uitgezien.

De spreker van deze avond is gemeentearchivaris Bob Kernkamp. Hij schreef voor het boek ‘Geschiedenis van Wageningen’ dat in 2013 uitkwam, het hoofdstuk over de achttiende eeuw.

Lezing “Wageningen versierd”

Microbiologie ingang C
C. van den Anker

Lezing “Wageningen versierd” op woensdag 13 april a.s. zal de heer Wil van de Veur een lezing houden over opvallende ornamenten en versieringen aan gebouwen in Wageningen. Aan de hand van foto’s zal hij ingaan op karakteristieke versieringen bij ingangen en ramen en op gevels, daken en schoorstenen. Versieringen die betekenisvol kunnen zijn als symbool, functioneel ter herkenning van het gebouw, structureel als onderdeel van de constructie of/en puur alleen ter verfraaiing. Bennekommer Van der Veur zal daarbij namen geven aan de versieringen, vertellen over de bouwstijl, gebouwtypen of mode waartoe ze behoren en ze vertalen naar versieringen aan gebouwen elders in Nederland. Zo wordt kijken zien en zien herkennen.

Wil van de Veur is auteur van het door hemzelf in 2014 uitgegeven boek ‘Versierd, Gids langs ornamenten en versieringen aan Nederlandse gebouwen‘.

Lezing, “400 jaar lager onderwijs in Wageningen”

piekschool 1921De Historische Vereniging Oud Wageningen nodigt u dinsdag 16 februari uit voor haar lezing: “400 jaar lager onderwijs in Wageningen”. Een voordracht over de geschiedenis van het kleuter- en basisonderwijs in Wageningen door Jean Gardeniers.

Lange tijd is wat wij tegenwoordig basisonderwijs noemen in particuliere handen. Onderwijs wordt gegeven door onderwijzers in hun eigen woonhuis. Vaak zijn hier ook internaten aan verbonden. In de loop van de negentiende eeuw komt lager onderwijs op gang dat een voorganger is van het huidige. Pas in het begin van die eeuw wordt de school een eigen bouwtype. De leerlingen van verschillende leeftijden zitten nog bij elkaar in één lokaal. Later ontwikkelt zich hieruit de gangschool, een gebouw met een gang waaraan voor iedere leeftijdsgroep een lokaal ligt. Dit type klassikale organisatie en bijpassend schoolgebouw blijven tot ver in de 20ste eeuw in zwang. De nieuwste scholen zijn van het paviljoen en haltype. Hierbij zijn de lokalen gegroepeerd rond een centrale ruimte en het gebouw heeft ook diverse (multi)functionele ruimtes. Het onderwijs is niet meer (alleen) klassikaal georganiseerd. De achtergronden van deze ontwikkeling zijn een toenemende rol van de overheid, nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne, licht en lucht en welzijn van leerlingen. Ook van invloed zijn zich ontwikkelende pedagogische inzichten, denk bijvoorbeeld aan de ideeën van Montessori, het Jenaplan en de Vrije School. Bij de planning en bouw van scholen spelen ook factoren als ruimtelijke ordening en beschikbare financiën een rol. In de lezing van 16 februari wordt de Wageningse situatie belicht vanuit bovenstaande aspecten.

Jean Gardeniers is één van de makers van de tentoonstelling “Idealen-Gebouwen-Mensen, 400 jaar kleuter- en basisonderwijs in Wageningen’. De lezing vormt een verdieping van deze tentoonstelling. De tentoonstelling is nog tot en met 11 september te bezichtigen in museum de Casteelse Poort.

Terug naar Lezingen jaargangen