Lezingen 2014

Lezing: Donderdag 24 april 2014, aanvang 20.15 uur, aansluitend aan de jaarvergadering.

 ‘De Wageningse stadsgracht van verleden naar toekomst’ door Rienk Kuiper, voorzitter Platform Stadsgracht Wageningen De stadsgracht van Wageningen is nog vrijwel helemaal intact. De gracht is in zijn geheel aangewezen als beschermd rijksmonument, net als de bewaard gebleven delen van de middeleeuwse stadsmuur. Langs de gracht zijn veel mooie plekken te vinden. Alleen bij de Stationsstraat, tussen de Hoogstraat en het Plantsoen, is de gracht in 1963 helaas gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de stadsgracht hier weer open graven. Herstel van de gracht maakt Wageningen bij de entree van het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar.   In de marge van de jaarvergadering annex lezing presenteert kunstenares Hanke Cannegieter haar ets ‘Wageningen, grensverleggend door de eeuwen heen’, die de oude stad voorstelt omringd door de gracht.

*

Lezing : Dinsdag 4 maart 2014

De Wageningse Waag

door Bob Kernkamp, gemeentearchivaris Wageningen.

In zijn voordracht vertelt onze gemeentearchivaris waarom de stad Wageningen een Waag had, en wat daar gebeurde. Ook geeft hij een uitgebreid overzicht van de diverse plaatsen in de stad waar de Waag in de loop van de eeuwen heeft gestaan en welke mensen erbij betrokken zijn geweest.

De Waag is ook voor andere doeleinden gebruikt dan voor de primaire taak. Zo is onder andere het stadsarchief er enige tijd opgeslagen geweest. Ook die ontwikkelingen komen ter sprake. Het geheel zal uiteraard worden geïllustreerd met allerlei beeldmateriaal.

Terug naar Lezingen jaargangen