Lezingen 2013

Lezing: Maandag 25 november 2013

Politiebureau aan het Rustenburg, een eigentijds historisch project door Jobbe Wijnen Jobbe Wijnen hield een lezing over zijn onderzoek in het voormalig –en thans gesloopt- politiebureau aan het Rustenburg. Toen in 2012 algemeen bekend werd dat het oude politiebureau snel gesloopt zou worden ontstond bij Wijnen het idee om er een kort onderzoek uit te voeren: een bouwbiografisch onderzoek, naar sporen van de geschiedenis in het verlaten pand. Deze nieuwe vorm van onderzoek probeerde Wijnen in 2010 voor het eerst met succes uit in de voormalige HBS aan de generaal Foulkesweg, om daarna vele panden overal in het land te onderzoeken, waaronder de villa van de Kampcommandant in Westerbork en kazernes in Ede. Met het onderzoek in het politiebureau aan het Rustenburg keerde Wijnen met deze onderzoeksmethodiek terug in Wageningen en financierde het op eigentijdse wijze via ‘crowdfunding’ waarbij donateurs via internet een bijdrage konden leveren. Ook de Historische Vereniging Oud-Wageningen droeg bij aan het project.

*

Lezing: Maandag 23 september 2013

Met de tram naar Rhenen en Arnhem 1887-1937 door Mart Vlaanderen, auteur en tramfanaat uit Renkum Op maandag 23 september 2013 in De Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20.00 uur. Vanaf 30 juni 1887 was het vijftig jaar lang mogelijk om met de tram vanuit Wageningen rechtstreeks naar Arnhem te rijden en in de andere richting naar Rhenen en Zeist. Aanvankelijk reden er stoomtrams op deze lijn, later benzine-elektrische en vanaf 1924 vol elektrische stellen. In 1937 werd het stuk Rhenen-Wageningen-Arnhem opgeheven. Aan de hand van films en foto’s vertelt Mart Vlaanderen over de barrières die genomen moesten worden voor het aanleggen van de tramwegen en hoe indertijd door de mensen tegen dit nieuwe verschijnsel werd aangekeken.

*

Lezing: Maandag 25 februari 2013

Het Renkums beekdal

door Ruud Schaafsma

Aan de Zuidelijke Veluwezoom liggen twee relicten uit de ijstijden: de twee grote smeltwaterdalen, met daarin de Renkumse en Heelsumse beken. Deze beken en de negentien watermolens die door het beekwater werden aangedreven, spelen de hoofdrol in deze lezing. Om al deze molens van genoeg water te voorzien, werd er heel veel gegraven. Al die waterloopjes werden diep in de hellingen ingegraven tot in het grondwater. Stroomafwaarts werden  deze beeklopen over grote afstanden opgeleid. Deze sprengenbeken met zijsprengen zijn nog steeds terug te vinden in het landschap. In deze lezing zal de nadruk liggen op het Renkums beekdal, waarvan een deeltje in de gemeente Wageningen ligt, de Kortenburgsebeek is deels de gemeentegrens. Behalve aan de beken en de watermolens zal, net als in het boek, aandacht worden besteed aan het ontstaan van het gebied in de ijstijden, aan de boeiende geschiedenis van beide beekdalen en aan de zeer fraaie flora en fauna.

Terug naar Lezingen jaargangen