Lezingen 2012

Lezing: Maandag 26 november 2012

De geschiedenis van het kasteel Hoekelum

door Meindert Hoogerkamp

Het kasteel Hoekelum in Bennekom kent een lange en boeiende geschiedenis. De eerste geschreven berichten verschenen in de 14e eeuw, toen werd reeds gesproken over “dat alde goet tot Hoeckulem”. Tijdens de voordracht zullen allerlei aspecten uit het verleden en het heden aan de orde komen: o.a. de bouwgeschiedenis van het kasteel, de belangrijkste bewoners, de relatie tussen de kasteelbewoners en de bevolking van Bennekom, het grondgebruik, de vele aanwezige Rijksmonumenten (totaal 16) en het huidige gebruik van het landgoed.

*

Lezing: Maandag 24 september 2012

Kerken in Wageningen en omgeving, van de middeleeuwen tot heden  

door Jean Gardeniers. Het kerkenlandschap, zoals wij het nu kennen, vertoont een grote variatie aan architectonische vormen. Gebaseerd op een vanuit de vroegchristelijke liturgie gegeven basismodel zijn in de loop der tijden vele varianten ontwikkeld. Dit hangt samen met veranderende liturgische en theologische inzichten. Daarnaast spelen vernieuwingen in het bouwbedrijf een rol. Aan de hand van de kerken van Wageningen en omgeving zullen de ontwikkelingen belicht worden.

*

Lezing: Maandag 23 april 2012, aanvang ongeveer 20.15 uur, na de jaarvergadering van de Vereniging.

“De Mariënhof”, landgoed op de grens van Wageningen en Bennekom door Theo Michels.

Ooit lag in het grensgebied tussen de Grintweg en de Wildekamp het imposante landgoed Mariënhof. Hoe ontstond dat daar en wat gebeurde er in de jaren die volgden? Een bonte stoet van bewoners trok voorbij en zij beleefden er meer dan u denkt. Ook waren er tal van relaties met Wageningen. Theo Michels, die nu een stukje van het gebied bewoont, zocht het uit en zette het op papier. Zijn lezing brengt het verhaal met vele afbeeldingen en anekdotes tot leven.

*

 Lezing: Maandag 20 februari 2012 “De Hertog komt…. De reizende hofhouding van de hertogen van Gelre in de veertiende en vijftiende eeuw’ door Jacobus Trijsburg.

Naar aanleiding van de expositie in museum De Casteelse Poort met bovengenoemde titel is de heer Jacobus Trijsburg voor een tweede keer gevraagd. Nu om een vervolglezing te geven op de inleiding die hij heeft gehouden bij de opening van de expositie. Om het grote hertogdom Gelre te kunnen besturen, waren de hertogen van Gelre voortdurend onderweg. Zij bezaten geen vaste residentie en reisden van burcht naar burcht om het contact met hun onderdanen te houden. Het hertogdom strekte zich uit over de huidige provincie Gelderland, maar omvatte ook een deel van de provincie Limburg en aangrenzend gebied in Duitsland. Voor de hertogen van Gelre was Wageningen, behalve handelshaven, vooral belangrijk als vesting tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië. De laatste hertog van Gelre, Karel van Egmond, liet daarom binnen de vesting een kasteel bouwen. Ontvangsten, feestmaaltijden en jachtpartijen, maar ook het onderhouden van contacten met adellijke families waren belangrijke activiteiten van de Gelderse hertogen. Deelname aan internationale toernooien en kruistochten brachten de hertogen veel prestige. Het leven in en het beleven van de Middeleeuwen staan centraal in deze lezing. De expositie “De hertog komt…..” is nog te bezichtigen tot en met 18 maart 2012 in museum De Casteelse Poort te Wageningen, openingstijden di t/m vrij 12.00 – 16.00 uur, za en zo 13.00 – 16.00 uur. Deze lezing wordt in samenwerking met museum De Casteelse Poort georganiseerd. Entree € 3,00 pp. Voor leden van de Historische Vereniging Oud-Wageningen, medewerkers en Vrienden van museum De Casteelse Poort is de toegang gratis.

Terug naar Lezingen jaargangen