Lezingen 2022

11 oktober 2022, aanvang 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen

“Wageningen en het rampjaar 1672(-73)”

Door Bob Kernkamp (archivaris gemeente Wageningen)

Wageningen was in 1672 zonder een fatsoenlijke waterlinie eenvoudig binnen te trekken. Van strijd was geen sprake, wel van inkwartiering, onderhoudskosten en belastingen. Maar toen de Franse troepen zich terugtrokken, werd het kasteel alsnog voor een groot deel in puin gelegd. De inwoners van Wageningen waren daar niet rouwig om; al 150 jaar daarvoor hadden ze gepleit voor afbraak van dat wezensvreemde gebouw in hun stad. Op de resten van het kasteel werd een luxe herenhuis gebouwd, dat later werd verbouwd tot een villa, waar nu Museum De Casteelse Poort is gehuisvest.

De lezing sluit aan bij de expositie “Wageningen en het rampjaar 1672” in Museum De Casteelse Poort (1 okt.-13 nov.) en de speciale activiteitendag op 16 oktober, met korte rondleidingen vanuit De Casteelse Poort (aanvang resp. 13:00 u, 14:30 u en 16:00 u). Aanmelden is niet nodig.

De Franse legers steken bij Lobith de Rijn over (bron: Rijksmuseum.nl)

30 juni 2022, aanvang 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Vredehorst, Tarthorst 1 Wageningen

Lezing Oud Wageningen: “Wageningen, de universiteit en het koloniale verleden”

Door Harro Maat (universitair hoofddocent aan de Wageningen Universiteit).

In deze lezing zal de heer Harro Maat ingaan op onderzoek naar de betrokkenheid van Wageningen Universiteit bij de slavernij.

 

Ons koloniale verleden krijgt de laatste tijd veel aandacht. Er verschijnen steeds meer studies naar de betrokkenheid van steden en organisaties bij de slavernij, zoals recent door ABN AMRO. Ook de Wageningen Universiteit heeft een onderzoek naar het koloniale verleden aangekondigd.

Harro Maat zal ingaan op de bevindingen van eerder onderzoek over dit onderwerp. Hoewel de universiteit ontstond na de afschaffing van de slavernij, zijn er duidelijke relaties met de koloniale landbouw die ontstond in de late achttiende eeuw. In de lezing staan de historische gebeurtenissen centraal die direct van invloed waren op de vele connecties tussen de Wageningse universiteit en de koloniale landbouw.

Harro Maat heeft gepubliceerd over de ontwikkeling van de landbouwwetenschap in Nederland en voormalige Nederlandse koloniën. Zijn huidige onderzoek gaat over het gebruik van kennis en technologie in de landbouw in landen met een koloniaal verleden in Afrika, Azië en de Caraïben.

Toegang: 2 euro, gratis voor leden.


26 april 2022, aanvang 20:30 uur (aansluitend op de ALV)
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen

Presentatie en referaat “De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed”

De publicatie over de Westberg werpt nieuw licht op het Verhaal van Wageningen en is daarmee een must-have. De 4 auteurs van het boek hebben grondig onderzoek gedaan naar de historische verhalen rond deze markante plek op de Wageningse berg. Tevens analyseerden ze nauwgezet bestaande en nieuwe archeologische vondsten. Aldus kwamen ze tot nieuwe inzichten over het verleden van Wageningen.

De auteurs en andere leden van het “Westberg-team” worden eerst kort geïnterviewd over de totstandkoming van het bijzondere boek.
Aansluitend neemt burgemeester Floor Vermeulen het eerste exemplaar in ontvangst, samen met historisch geograaf Hans Renes. De laatste houdt een referaat naar aanleiding van de publicatie. 

 

 

 

15 februari 2022, aanvang 20 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen

Lezing Oud Wageningen: De geschiedenis van Landgoed De Driest

Door Hans Wouters (geboren 1955; erfopvolger De Driest)

> Let op: De coronaregels gebieden ons om 1,5 m afstand in acht te blijven nemen. Het aantal aanwezige zitplaatsen is daardoor beperkt. Daarom is deze lezing uitsluitend toegankelijk voor leden van Oud Wageningen. De toegang is gratis. U bent van harte welkom, mits u uw coronatoegangsbewijs kunt tonen (QR of op papier). Om risico’s te voorkomen, is een mondkapje verplicht bij het in- en uitlopen van de ruimte. Om dezelfde reden zullen wij u geen koffie of thee aanbieden.

Tijdens zijn lezing zal de heer Hans Wouters ingaan op de geschiedenis van Wageningen-Hoog en landgoed De Driest.

De Driest rond 1930

Het landgoed dateert van begin 20ste eeuw en bestond in eerste instantie uit circa 1,5 hectare bosgrond. De grootvader van de heer Wouters begon vanaf 1920 met het vergroten van het landgoed door de aankoop van bos- en bouwgrond op de grens van Wageningen en Bennekom. Rond 1930 omvatte De Driest bijna 60 hectare.
Het landhuis is in 1938 afgebrand en nooit meer herbouwd.

De gemeente Wageningen heeft rond 1960 grote delen van het landgoed gekocht om er de uitbreidingswijk ‘Wageningen-Hoog’ te realiseren. Van het landgoed resteert nu nog de oude kern, circa 5,5 hectare. Tijdens de lezing zal ook worden ingegaan op de meer recente geschiedenis van Wageningen-Hoog vanaf ca. 1955. Spreker zal daarbij als inwoner van Wageningen-Hoog ook putten uit eigen (vroege) herinneringen.

Kadastrale kaart van landgoed De Driest rond 1930