Lezingen Oud Wageningen

4 avonden in het jaar • Wageningse geschiedenis

De lezingen worden gehouden voor leden en andere belangstellenden. De toegang is gratis voor leden. Niet leden betalen € 2,00.

Tijdens elke bijeenkomst is er een boekenkraam waar onze publicaties en tweedehands boeken te koop zijn. Kijk alvast in de ‘webshop’.

Komende lezing(en)

 

17 september 2019
Bevrijdingskerk
Ritzema Bosweg 18, 6703 AX Wageningen
20.00 uur
Een bombardement dat nadreunt

Door Theo Guiking

Ericalaan 1944 (foto: Rein Heij)

Op 17 september 1944 werd de woonwijk ‘de Sahara’ getroffen door een geallieerd bombardement. Op dinsdag 17 september a.s. zal Theo Guikink een lezing verzorgen over deze gebeurtenis. Hoe kon het gebeuren dat tijdens Operatie Market Garden een geallieerd bombardement een hele woonwijk in Wageningen trof? Waar vielen de 40 slachtoffers? En wat kunnen we daar 75 jaar na dato nog mee?
Meer info over deze lezing volgt tijdig.

Informatie over de laatste lezing van 2019 volgt zodra datum en onderwerp bekend zijn.