Lezingen – het dilemma van Wageningen

Lezingen

 Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Wageningen nodigt leden en overige belangstellenden uit voor de lezing op maandag 22 september 2014, aanvang 20.00 uur in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

 Het dilemma van Wageningen – Stad van de Bevrijding / Stad van de Vrijheid

 door drs. Laurie Slegtenhorst
co-referent Coen Pepplinkhuizen

 

Laurie Slegtenhorst doet onderzoek naar de manier waarop de Tweede Wereldoorlog wordt verbeeld in de populaire historische cultuur vanaf 1945, met een nadruk op de periode na 2000.

In deze lezing wil zij allereerst een overzicht geven van de viering van Bevrijdingsdag in Wageningen vanaf 1945 tot 2009. Vervolgens zal zij dieper ingaan op het defilé dat vanaf 1988 elk jaar in Wageningen plaatsvond en welke betekenis dat had voor de veteranen die naar Wageningen kwamen. Ook de veranderingen en problemen die zich bij de viering van Bevrijdingsdag voordeden na de dood van Prins Bernhard worden belicht. Ten slotte worden ook andere veranderingen in de opzet van Bevrijdingsdag naar voren gebracht, zoals de organisatie van het Bevrijdingsfestival en de prominentere rol van populaire cultuur bij de viering van Bevrijdingsdag.

Co-referent Coen Pepplinkhuizen gaat terug naar de dagen waar het verhaal van Laurie Slegtenhorst begint.

De bevrijding van ons land kan niet op één dag gedateerd worden. Pas in de loop van juli 1945 liep formeel de ‘militaire fase’ van de bevrijding af. Tot die tijd vertegenwoordigde generaal Eisenhower het hoogste gezag in ons land en vertoonde koningin Wilhelmina zich niet in het openbaar.

 

De volgende lezing wordt gehouden op woensdag 26 november 2014. Dan zal prof. M. Elzas spreken over het project Herinneringsstenen. De spreker is voorzitter van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen.