Lezing, “400 jaar lager onderwijs in Wageningen”

piekschool 1921De Historische Vereniging Oud Wageningen nodigt u dinsdag 16 februari uit voor haar lezing: “400 jaar lager onderwijs in Wageningen”. Een voordracht over de geschiedenis van het kleuter- en basisonderwijs in Wageningen door Jean Gardeniers.

Toegang: 2 euro, gratis voor leden van de Historische Vereniging Oud Wageningen

Onze lezing vindt plaats in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen, aanvang 20.00 uur.

Lange tijd is wat wij tegenwoordig basisonderwijs noemen in particuliere handen. Onderwijs wordt gegeven door onderwijzers in hun eigen woonhuis. Vaak zijn hier ook internaten aan verbonden. In de loop van de negentiende eeuw komt lager onderwijs op gang dat een voorganger is van het huidige. Pas in het begin van die eeuw wordt de school een eigen bouwtype. De leerlingen van verschillende leeftijden zitten nog bij elkaar in één lokaal. Later ontwikkelt zich hieruit de gangschool, een gebouw met een gang waaraan voor iedere leeftijdsgroep een lokaal ligt. Dit type klassikale organisatie en bijpassend schoolgebouw blijven tot ver in de 20ste eeuw in zwang. De nieuwste scholen zijn van het paviljoen en haltype. Hierbij zijn de lokalen gegroepeerd rond een centrale ruimte en het gebouw heeft ook diverse (multi)functionele ruimtes. Het onderwijs is niet meer (alleen) klassikaal georganiseerd. De achtergronden van deze ontwikkeling zijn een toenemende rol van de overheid, nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne, licht en lucht en welzijn van leerlingen. Ook van invloed zijn zich ontwikkelende pedagogische inzichten, denk bijvoorbeeld aan de ideeën van Montessori, het Jenaplan en de Vrije School. Bij de planning en bouw van scholen spelen ook factoren als ruimtelijke ordening en beschikbare financiën een rol. In de lezing van 16 februari wordt de Wageningse situatie belicht vanuit bovenstaande aspecten.

Jean Gardeniers is één van de makers van de tentoonstelling “Idealen-Gebouwen-Mensen, 400 jaar kleuter- en basisonderwijs in Wageningen’. De lezing vormt een verdieping van deze tentoonstelling. De tentoonstelling is nog tot en met 11 september te bezichtigen in museum de Casteelse Poort.

www.casteelsepoort.nl