Kunstcommissie Wageningen

Februari 2010.
Wageningen krijgt een kunstcommissie bestaande uit professionals, die adviseert bij de aanschaf en plaatsing van kunstwerken.
De honderd bestaande kunstwerken in de openbare ruimte zullen worden geïnvertariseerd. Ongeveer de helft is van de gemeente, de andere helft particulier bezit, meestal van WageningenUR.
Het inventariseren van de kunstwerken en het achterstallig onderhoud kost naar schatting 15000 euro.