Koninklijk Onderscheiden

Ans Lijftogt, spil van het Documentatiecentrum Oud Wageningen en oud-bestuurslid heeft vanmorgen in de Grote Kerk de Koninklijke onderscheiding, lid in de Orde van Oranje Nassau, opgespeld gekregen door burgemeester Geert van Rumund voor al haar inzet en werk voor de Kinderspelen, de EHBO vereniging St. Jan, de Zonnebloem en verpleeghuis Pieter Pauw. Een verdiende onderscheiding en van harte gefeliciteerd!


Foto: Hans van der Beek


Ans is sinds 2014 actief als vrijwilligster bij Oud Wageningen en beheert de bibliotheek van het Documentatiecentrum en bestuurslid van 2015 tot voor 14 dagen gelden toen zij tijdens de ledenvergadering van 17 april het bestuursstokje heeft overgedragen. Gelukkig blijft Ans actief als vrijwilliger voor onze Bibliotheek. Voor haar werk als bestuurslid is Ans gekenschetst als praktisch en organisator. Nuchter, ordelijke en taakgericht: harde werker. Buiten de verscheidenheid van al haar vrijwilligerswerk, kenmerken die bij de afweging om Ans Koninklijk te onderscheiden zeker een rol hebben gespeeld.