Kerken in Wageningen en omgeving, van de middeleeuwen tot heden (Lezing)

door Jean Gardeniers.

Maandag 24 september 2012 in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen, aanvang 20.00 uur.

Het kerkenlandschap, zoals wij het nu kennen, vertoont een grote variatie aan architectonische vormen. Gebaseerd op een vanuit de vroegchristelijke liturgie gegeven basismodel zijn in de loop der tijden vele varianten ontwikkeld.

Dit hangt samen met veranderende liturgische en theologische inzichten. Daarnaast spelen vernieuwingen in het bouwbedrijf een rol.

Aan de hand van de kerken van Wageningen en omgeving zullen de ontwikkelingen belicht worden.

Toegang voor leden van de Historische Vereniging Oud-Wageningen gratis, niet-leden € 2,00.