Kansenboek voor landgoederenzone Veluwezoom

 

Tijdens Festival Gelders Arcadië, vrijdag 7 oktober in Oosterbeek, presenteren Gelders Genootschap en Uitgeverij Matrijs de boeken “Kansen voor Gelders Arcadië” en “Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap”. De gedeputeerde van de provincie Gelderland en de wethouders van Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden nemen het eerste exemplaar in ontvangst. Beide publicaties zijn het eindresultaat van het project Nieuw Gelders Arcadië, dat Gelders Genootschap vier jaar heeft geleid.

De fascinatie voor Gelders Arcadië, de landgoederenzone van de Veluwezoom, is een oud gegeven en ook nu mogen we met recht trots zijn op dit erfgoed. Middeleeuwse kastelen, neoclassicistische landhuizen en postmoderne villa’s staan te midden van geometrisch en landschappelijk aangelegde tuinen en parken. Om dit erfgoed een toekomst te geven, moeten we niet alleen kijken naar instandhouding en behoud, maar juist ook naar de mogelijkheden die liggen in eigentijdse ontwikkelingen, bestemmingen en toepassingen.

Ter inspiratie voor de vele ontwerpopgaven die op individuele buitens én in de gehele landgoederenzone spelen, heeft Gelders Genootschap het boek ‘Kansen voor Gelders Arcadië’ geschreven. Naast mogelijkheden als het herstel van tuinen of de herbestemming van een landhuis worden verrassende, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden geschetst, zoals het gebruik van biomassa, de aanleg van een natuurbegraafplaats of het bouwen van een nieuw landhuis op een oude huisplaats. Interviews met landgoedeigenaren, gemeenten, waterschappen en ontwerpers bieden een persoonlijk perspectief op de totstandkoming van een ‘nieuw’ Gelders Arcadië.

De provincie Gelderland stimuleert ontwikkeling van de zone. Gedeputeerde Annemieke Traag: “Ik hoop dat door investeringen de kwaliteit verder verbetert. Juist ook omdat je ziet dat de gemeenten (en de andere landgoedeigenaren) gezamenlijk beleid willen maken. De landgoederen gaan vaak over gemeentegrenzen heen en dat vraagt om een bovengemeentelijke aanpak. Ik wil graag dat de toeristisch/recreatieve potentie van Gelders Arcadië verder benut wordt.”

Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsarchitectuur. Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gelderse gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid van stad en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere overheden en organisaties. De ISO 9001-gecertificeerde organisatie geldt als expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.

http://www.geldersgenootschap.nl/