Jaarstukken ALV 2021

Op donderdag 24 april houdt de Historische Vereniging Oud Wageningen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt dit keer plaats in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen, aanvang 19:30 uur. Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Na de ALV volgt (zonder pauze) een lezing over de Vestingvisie van het Netwerk Erfgoed Wageningen, door Dré van Marrewijk. Einde uiterlijk 21:30 uur.

De vergadering en (dit keer ook) de lezing zijn uitsluitend te bezoeken door leden, wegens corona-beperkingen.

De notulen, het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn online in te zien en te downloaden. klik hier!

De jaarverslagen 2019 en 2020 van de Werkgroep Archeologie Wageningen waren eerder al gepubliceerd op onze website