Indische sporen in het Wageningse

Historische Vereniging Oud Wageningen heeft een fiets- en wandelroute ontwikkeld die langs de interessantste Indische sporen leidt. Laat u verrassen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis: “Oost-West”.
Zoals in verschillende andere steden bestaan er in Wageningen allerlei sporen die herinneren aan het voormalige Nederlands Oost-Indië. De historische sporen hebben niet alleen betrekking op de koloniale geschiedenis, maar omvatten tevens herinneringen aan de ontwikkeling van Wageningen als een stad gekenmerkt door tropisch gericht landbouwonderwijs en -onderzoek.

Evolutie van koloniale uitbating tot collegiale samenwerking

Schatrijke VOC-handelaren en planters (thee, kruiden, koffie, suiker, tabak) bouwden in de 19e eeuw voorname gebouwen van hun in Indië verzamelde kapitaal in Wageningen: de herenhuizen van Torck (Rosendaelse huizen, Bassecour, Huize Torck), de panden rondom het Bowlespark, Villa Ngladjoe (beter bekend als Hinkeloord), en villa Sanoer aan de Geertjesweg.

Door de rijkslandbouwschool werden vanaf 1880 koloniale cursussen opgezet, die na de stichting van de Landbouwhogeschool uitgroeiden tot complete opleidingen gericht op Indië. Sommige koloniale gebouwen kregen daarin een functie: het Bassecour wordt het hoofdgebouw van de LH en in Hinkeloord wordt de vakgroep Bosbouw gehuisvest. En onder de studenten waren heel wat kinderen van Indiëgangers.

Na de Indonesische onafhankelijkheid (1945) kreeg Wageningen te maken met repatriëring van Indische gezinnen en zieke militairen. Die brachten de Indische cultuur mee naar Wageningen. Er komt een rusthuis Dennenrust voor Indiëgangers, later Rumah Kita.
De oude koloniale opleidingen werden breder en internationaler. Deze vernieuwde tropische oriëntatie kwam ook tot uiting in de oprichting van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) en een internationale studentenclub.

Praktische informatie

U fietst (20 of 30 km) of wandelt (4 km) de route op eigen gelegenheid, wanneer het u uitkomt. De route en historische toelichting op de objecten zijn beschreven in een gidsje. Het gidsje zal eind september beschikbaar komen (voor een zacht prijsje) bij Museum de Casteelse Poort – waar de route start – en bij boekhandels Kniphorst en Bruna, beide in de Hoogstraat, en bij antiquariaat De Beschte in de Bergstraat.
Leden van Oud Wageningen ontvangen het gidsje gratis, samen met editie 2020 #4 van ons tijdschrift.

Parallelle activiteiten

Bezoek ook de gelijknamige expositie (27 sept. t/m 8 nov.) in het museum De Casteelse Poort, waar de route start en eindigt.