In Memoriam

Wieger Steenbergen

15 april 1944 – 20 september 2018

In april 1983 trad Wieger toe tot het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wageningen in de functie van 2e secretaris.

Verenigingsblad nr. 4 nov. 1983, blz. 59, ‘Even voorstellen…’

Wieger is bestuurslid geweest tot april 1990, de laatste twee jaar als voorzitter.
Van 1985 tot 1988 was hij ook secretaris van de Stichting Historisch Museum Wageningen en lid van de tentoonstellingscommissie die in 1983 (jubileumtentoonstelling) en 1985 exposities in hotel De Wereld organiseerde.

De hobby ‘trams en treinen’ kwam tot uiting in een lezing op 4 februari 1983: ‘Met Bello op reis. De lotgevallen van de stoomtram Ede-Wageningen’, en hieraan voorafgaand een uitgebreid artikel in 1982 in ons tijdschrift en een viertal verhalen op onze website over het Wagenings OV vanaf 1882 tot 2de helft 20e eeuw.
Daarnaast heeft hij op 28 april 2003 een lezing gegeven met titel ‘Wageningse dienders’. De ontwikkeling van de politie over de jaren 1834 – 1945.
In 2003 werd een tentoonstelling over dit onderwerp in het museum georganiseerd en kwam deel 9 in de Historische Reeks uit met titel ‘Wageningse Dienders’.
Wieger maakte van april 2007 tot april 2013 voor de tweede keer deel uit van het bestuur van Historische Vereniging Oud Wageningen en wel in de functie van 2e secretaris. Bij zijn afscheid in april 2013 werd hij door de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’.

Wieger was ook voor andere Wageningse organisaties actief, zoals op het politieke vlak (CDA), kerkelijk (Protestantse Gemeente) en bij Rumah Kita.

Een betrokken man, die tijdens zijn vele jaren actief voor Oud Wageningen een belangrijke bijdrage leverde aan het bevorderen en bewaren van de geschiedenis van Wageningen. Wieger, bedank.

Wij wensen zijn vrouw Martha en de kinderen veel sterkte.

Frits HuijbersVoorzitter
Ditta van VlietSecretaris