In de voetsporen van Willem III (Lezing)

 

Maandag 21 november 2011 in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen.
Aanvang 20.00 uur.

‘In de voetsporen van Willem III’

Patrick Jansen
directeur stichting  probos

 Het Renkums beekdal vervult een belangrijke ecologische corridorfunctie van de Veluwe naar de uiterwaarden van de Rijn en verder. Veel minder bekend is dat het beekdal zeer rijk is aan historisch erfgoed. Het beekdal vormt de grens tussen de hoge, droge land en het vochtige, voedselrijke land, waardoor het al zeer lang een geschikte plek is om te leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu nog sporen vinden van beschavingen van voor de jaartelling, bijvoorbeeld grafheuvels, celtic fields en karrensporen. De bijzondere voorwerpen die bij opgravingen in 1891 zijn gevonden zijn nu pronkstukken in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Vanaf die tijd vinden we allerlei historische elementen die het gebied een bijzondere uitstraling geven. Het gebied staat bekend om zijn sprengen, maar er is zoveel meer te bewonderen dat het gebied zijn bijzondere karakter geeft, zoals doelebomen, bezandingsgreppels, lanen, bospoelen en natuurlijk talloze sporen uit de tijd dat er in en rondom het Renkums beekdal gevochten werd tussen de Duitsers en de geallieerden in WO II. Denk hierbij bijvoorbeeld aan resten van loopgraven en mitrailleursnesten. Een bijzondere tijd is zonder twijfel geweest toen koning Willem III, na lang aandringen, eindelijk in staat was het huidige landgoed Oranje Nassau’s Oord te kopen. Hij liet er een prachtig paleis bouwen, die helaas door een voltreffer in WO II is vernietigd en niet weer is opgebouwd. Maar we vinden uit die tijd nog veel sporen terug, zoals de resten van het arboretum, de ijskelder en de inrijzuilen.

Patrick Jansen heeft zoveel mogelijk sporen uit het verleden op de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en Keijenberg proberen te achterhalen en te beschrijven. Hierbij is veel nieuwe informatie over de gebiedsgeschiedenis toegevoegd. Hij probeert zo het landschap, maar vooral ook de historische elementen, zoals we die nu zien, te verklaren. Verschillende van deze historische elementen zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Begin 2012 zal er een boek van hem verschijnen, waarin hij de lezer meeneemt op diverse wandelingen in het gebied. Hij beschrijft niet alleen de geschiedenis van het historisch erfgoed en het ontstaan van het landschap, maar ook zijn zoektocht naar deze informatie. Hierbij dwaalt hij regelmatig af naar persoonlijke associaties en zijn vak bosbeheer. In deze lezing krijgt u een voorproefje. Hij zal u meenemen op een ‘wandeling’ door het gebied en u vertellen over zijn zoektocht naar informatie en de soms verrassende, schokkende of ontroerende resultaten hiervan.