HerinneringsStenen

Plaatsing 1e HerinneringsSteen op woensdag 29 juni 2011

Woensdag 29 juni heeft burgemeester van Rumund samen met Maurice Elzas, voorzitter van de stichting Joods Erfgoed Wageningen, de 1e granieten HerinneringsSteen in Wageningen onthuld.

Onthulling 1e HerinneringsSteen

De steen is gelegd in de stoep voor het witte huis van Bowlespark 2.
In dit huis woonden voor- en tijdens de Tweede Wereldoorlog Jacobus Westland en Rachel Krasner. Jacobus Westland was een geboren en getogen Wageninger, Rachel Krasner kwam uit Londen. Zij woonden vanaf hun huwelijk in 1934 in deze woning aan het Bowlespark nummer 2.
Met gevaar voor eigen leven heeft het echtpaar veel Joodse lotgenoten een veilig onderkomen bezorgd gedurende de oorlogsjaren 1940-1943. Jacobus en Rachel moesten in 1943 zelf onderduiken en Jacobus is tijdens een inval op zijn onderduikadres gearresteerd en geëxecuteerd; zijn vrouw Rachel overleefde de bezettingstijd en vertrok op 1 december 1955 voorgoed naar Londen.

De onthulling van de 1e HerinneringsSteen werd bijgewoond door Londense familieleden van Rachel Krasner en familieleden van Jacobus Westland.

De Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omgeving heeft, naast haar andere taken en projecten, zich als doel gesteld om een aantal HerinneringsStenen te plaatsen op locaties in Wageningen die van belang zijn geweest voor de aanwezigheid van Joodse inwoners in de stad.
Sinds ongeveer 500 jaar heeft Wageningen een Joods bevolkingsdeel gehad. In de 20ste eeuw tot de 2e wereldoorlog een bijna constant deel van ongeveer 1% van de totale bevolking.
Daar is heden ten dage weinig van over. Het paar Joodse gezinnen die er nu nog wonen zijn voornamelijk “import”.
Toch heeft het Joodse bevolkingsdeel in het verleden een markante rol in de lokale gemeenschap gehad, zowel in de middenstand als in de arbeidende bevolking.

De Stichting Joods Erfgoed Wageningen e.o. heeft zich voorgenomen, hierin gesteund door de burgemeester, historisch belangrijke plekken van Joodse oorsprong in de stad markeren met een granieten stoeptegel met inscriptie, zodat volgende generaties zich een beeld zullen kunnen vormen van dat deel van de geschiedenis van de stad.

http://www.joodserfgoedwageningen.nl/