Groot-Nergena Bennekom

14 april 2010.
Groot-Nergena, Bennekom. Rijksmonument.
Het voormalig rijksinstituut voor Rassenonderzoek van landbouwgewassen RIVRO aan de Nieuwe Wageningseweg 1* te Bennekom, gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige Rijksbouwmeester G. Friedhoff en de architect M. Bolten.
De officiële opening werd verricht op 25 juni 1954 door de toenmalige minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening dr. S.L. Mansholt.

* nu Dr. W. Dreeslaan
Bron:De Kostersteen 109, aug. 2009, historische vereniging Oud-Bennekom.