Gezocht: projectmanager voor de transitie van ons documentatiebeheer

Het documentatiecentrum van Oud Wageningen is van vitaal belang. Zonder goede documentatie, en goede ontsluiting daarvan, is onze vereniging “nergens”. Vele vrijwilligers zijn daarom sinds jaar en dag nauwgezet bezig met het beheren van alles wat we onder onze hoede hebben (en krijgen).

De ontwikkelingen staan echter niet stil, en daardoor is het inmiddels echt nodig gebleken om ons huidige beheersysteem tegen het licht te houden en aan te passen, opdat het beheer weer toekomstbestendig wordt – en compatibel met systemen van derde partijen, waaronder het gemeentearchief en museum De Casteelse Poort.

De modernisering van het beheersysteem (en bijbehorend beleid) start bij het opstellen van een Programma van Eisen en een Plan van Aanpak om tot de juiste keuzes te komen. Vervolgens zal de implementatie gaan plaatsvinden.

Om dit hele proces goed te kunnen doorlopen, zoeken we een projectleider, die ons kan ondersteunen om deze voor de vereniging zo belangrijke transitie tot een succes te maken.


Profielschets

• Kennis over ICT/beheersystemen is een pre
• Is doordrongen van het belang van goed documentatiebeheer
• Naast goede communicatie ook in staat om partijen te bevragen en te verbinden
• Heeft ervaring met projectmanagement
• De functie is onbezoldigd en voor tijdelijke duur (verwachting is 1 á 1½ jaar).
(Het documentatiecentrum is open op de dinsdagochtenden in De Casteelse Poort, waar dan het grootste deel van het documentenbeheer door de vrijwilligers plaatsvindt).

Bent ú die persoon, of kent u iemand die we hiervoor zouden kunnen benaderen? Neem dan contact op met bestuurslid Ben van den Berg,
coördinator van ons documentatiecentrum (tel. 06 1434 7864 of documentatiecentrum@oudwageningen.nl). Bij Ben kunt u ook terecht voor nadere informatie.