Gemeente doet Theekoepel in de openbare verkoop

Open brief aan B&W over Theekoepel

De Theekoepel aan de zuidelijke stadsmuur staat al decennia lang ongebruikt te verloederen. Restauratie en het vinden van een nuttige bestemming zijn hoogst noodzakelijk. Naar aanleiding daarvan zijn Wageningen Monumentaal Vereniging voor Stadsschoon en de Historische Vereniging Oud Wageningen al in 2015 met de gemeente in overleg getreden om de Theekoepel onder te brengen in een door ons op te richten Stichting Monumentenfonds Wageningen. Onder de hoede van deze stichting zou een bouwhistorische restauratie kunnen plaats vinden en een inrichting voor een exploitatie als B&B locatie.

Op 31 mei jl. deelde wethouder Gudden ons uiteindelijk mee dat een onderhandse verkoop niet mogelijk zou zijn en dat de verkoop via een openbare aanbesteding plaats zou moeten vinden. Als motief dat de gemeente niet het risico wenst te nemen van uitsluiting van andere (markt)partijen. Wij zijn zeer verbaasd over dit risicomijdend gedrag, zeker nu we in Stad Wageningen van 27 juni jl. lezen dat gemeente het perceel Mansholtlaan 4 wel via een onderhandse verkoop aan een commerciële marktpartij wil gaan overdragen.

Het resultaat is nu dat wij na drie jaren van overleg volstrekt met lege handen staan. Want de kans dat wij als Monumentenfonds Wageningen i.o. – een burgerinitiatief – mee zullen dingen bij een openbare verkoop is nihil. Het is zeer teleurstellend dat de gemeente – ondanks mooie woorden – helaas niet blijkt open te staan voor ons constructief burgerinitiatief.

Als laatste poging vragen wij het college van B&W om terug te komen op hun ingenomen standpunt omtrent de openbare verkoop. Wij zijn van mening dat de aanvankelijk beoogde onderhandse overdracht van de Theekoepel aan onze stichting heel goed te verantwoorden zou zijn.

Open brief aan het College van B&W

Links de Theekoepel in de 2e helft van de jaren 80 van de vorige eeuw en rechts anno 2018, ongebruikt. Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers